Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Skifte til valuarvurdering

Vi er nogle stykker i min andelsboligforening som ønsker at undersøge muligheden for et skift fra offentlig vurdering til valuarvurdering og har en række spørgsmål:

1) Hvad taler for og imod at få en andelsbolig valuarvurderet ?
2) Er det muligt for sælger af en andelsbolig frit at vælge hvilken vurderingsform vedkommende ønsker at anvende ?
3) Hvilke ændringer i regnskabet medfører et skift af metode til at fastgøre andelskronen fra offentlig vurdering til valuarvurdering ?
4) Er det muligt at skifte tilbage til offentlig vurdering i 2017 og hvilke konsekvenser vil det få på regnskab etc. ?

— Anders Nielsen

Vores svar fra

Hej Anders,

Ad 1:
Fordelen ved en valuarvurdering er, at den giver det mest retvisende billede af ejendommens værdi i handel og vandel på vurderingstidspunktet.
Ulempen er, at en valuarvurdering koster penge at få udarbejdet.

Ad 2:
Lov om Andelsboliger og andre boligfællesskaber § 5, stk. 2, åbner mulighed for, at andelsboligforeningen frit kan benytte 3 forskellige vurderingsprincipper til værdiansættelse af ejendommen. Det besluttes på generalforsamling, hvilken værdiansættelse der ønskes benyttet. Vurderingsprincippet kan således i princippet ændres fra år til år.

Ad 3:
Skift af metode og dermed en højere/lavere værdi har betydning for opgørelse af andelskronen i regnskabet, og dermed værdien af andelskronen i overensstemmelse hermed.
Den bogførte værdiangivelse af ejendommen i regnskabet, behøver ikke at følge værdiangivelsen ved opgørelse af andelskronen i forbindelse med regnskabet.

Ad 4:
Jf. svar ad 2 så beslutter andelsboligforeningen på generalforsamling, hvilken metode der ønskes benyttet til værdiansættelse af ejendommen.
Alt afhængig af ejendommens værdiansættelse i regnskabet behøver det ikke nødvendigvis ændre noget i selve regnskabet, at andelsboligforeningen ændrer vurderingsprincip, men andelskronen vil ændres i overensstemmelse med valget.

Venlig hilsen
Peter Ryaa, Valuaren

Peter Ryaa
Om forfatteren Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.