Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Skelhegn

Vi er en forening på 14 andelsboliger, hvor der af bygherren ved afleveringen blev plantet ligusterhæk i skellet mellem husene og ud til vejene. Vores spørgsmål er, hvem har vedligeholdelsespligten af omtalte hegn, klipning mv. Vedtægternes § 9 siger følgende: Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg samt fælles grønne arealer. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan, som udarbejdes af foreningens bestyrelse efter stiftelsen af andelsboligforeningen. Vedligeholdelsesplanen er endnu ikke udarbejdet, men alt tyder på at afgørelsen bliver at det er den enkelte beboers pligt selv at sørge for pasning af hækken, klipning mv. Her skal bemærkes, at vi ikke selv kunne bestemme om der skulle hæk op og hvilken slags 

Vores svar fra

 
Efter min opfattelse er det andelshaverne der har vedligeholdelsespligten til heng/hæk som afgrænser de haver som andelshaverne selv har egen brugsret over.

Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.