Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Skal rådgivning betragtes som en forbedring?

 Jeg har et spørgsmål omkring rådgivning i forbindelse med istandsættelse af andelsbolig. Hvis jeg nu kontakter en arkitekt, som skal rådgive omkring istandsættelse, kan hans honorar så anføres som en forbedring til andelsboligen?

Vores svar fra

  
Der foreligger mig bekendt ikke domme, der tager stilling til om og i givet fald til hvilken værdi udgiften til rådgiverbistand kan medregnes som forbedring.
 
Det følger af andelsboliglovens § 11, stk. 5 at værdien af forbedringer skal udregnes med udgangspunkt i anskaffelsesprisen. Da det imidlertid kun er forbedringsdelen, der kan kræves betalt, må anskaffelsessummen antagelig forstås snævert som udgiften til de bygningsdele, særligt tilpassede løsøredele m.v., der er installeret i lejligheden og altså ikke “mer”-udgiften til rådgivningsbistand.
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.