Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Sanktioner

Jeg er formand for andelsboligforeningen og på vores generalforsamling blev der vedtaget en ny husorden der bl.a foreskriver at man kun må have sin campingvogn holdende i indkørslen hvis den skal klargøres til ferien og max i en uge. Vi har et medlem som er fløjtende ligeglad. Hvilke sanktionsmligheder har vi hvis husordenen ikke bliver overholdt ? Vi har skure udenfor ved alle andelsboliger som pt. vedligeholdes for egen regning men ved manglende vedligehold skiftes af andelsboligforenigen. Vi har planer om at få dette ændret på næste generalforsamling, således at vedligeholdelse påhviler andelsboligforeningen. Kan vi som bestyrelse foreskrive at skurende har en vis standard- skal selvfølgelig kunne beskrives- før vi overtager vedligeholdelse af dem? Formandens, kasserens og havemandens løn er omdiskuteret i foreningen da den skjules under småanskaffelser. Vi vil gerne have det gjort lovligt. I 1999 på generalforsamlingen fastsættes tariffen fordi der skal betales skat af beløbet- dette er bare aldrig blevet gjort- så beløbet er vedtaget, men kan vi vedtage i bestyrelsen at der skal tages højde for inflationen og hvilken procent vil man da regne med pr. år?

Vores svar fra

Kære Spørger,
 
Sanktionsmuligheder : I bør give skriftlige påkrav/advarsler. Hvis ikke disse følges bør der af 3. påkrav fremgå at medlemmet vil blive ekskluderet af andelsboligforeningen, hvis ikke påkravet følges.
 
Skure : Ja, det kan vedtages, men I bør nøje beskrive hvad foreningen pligter omfatter.
I bør hvert år få godkendt lønnen til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. 
 
 
Med venlig hilsen
 
Thomas Damsholt, advokat (H)
 
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81
 

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.