Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Sammenlægning af 2 andele…..

SPØRGSMÅL:

Jeg bor i en privat andelsforening hvor jeg og min nabo(også kæreste) for 14 år siden fik tilladelse til at sammenlægge vores lejligheder. Vi har en tilladelse fra andelsforeningens bestyrelse og ligeledes en fra byggemyndighederne. Rent teknisk fungere lejlighederne stadig som 2 andele idét foreningen har betinget sig at lejlighederne bringes tilbage til oprindelig stand når vi sælger (dette er ikke gældende for byggetilladelsen). Dette har affødt 2 spørgsmål:
1. Skal der en generalforsamlingsafstemning til at omgøre dette?
2. Alle lejligheder i foreningen uanset størrelse har samme andelsværdi. Hvis vi får lov til at sælge lejligheden som én vil man så ændre det til én andel, og i givet fald hvad vil det så betyde for salgsbeløbet (1 eller 2 x
andelsværdien)?

Vores svar fra

Det virker umiddelbart som en lidt underlig konstruktion at I dels får lov til at sammenlægge de to andele, dels at I skal genetablere andelene i to ved salg, men det principielle er, at en sammenlægning skal vedtages på generalforsamlingen eller der skal foreligge praksis i forening på området ligeledes vedtaget på en generalforsamling. Hvis I kun har en bestyrelsestilkendegivelse vil det være vores råd, at I stiller punktet som forslag på den næstkommende generalforsamling, således at der bliver klare linier på området. Andelsværdien beregnes for de fleste andelsboliger på basis af m2, hvorfor en sammenlægning ikke vil ændre på værdien, der således vil blive den sammenlagte værdi af de to respektive andele.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.