Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Salg af næsten ny andel

Jeg er formand i en andelsforening der er stiftet i februar 2006. Andelsbyggeriet er nyt og der var indflytning d. 15. juli 2006. Byggeriet består af 15 boliger med 5 fritliggende huse og 5 dobbelthuse. Andelene er i to forskellige størrelser henholdsvis på 87 km2 og 106km2. Jeg har overtaget posten som formand på opfordring fra andre andelshavere, selvom jeg egentlig ikke ved så meget om andelsforeninger, da den tidligere bestyrelse aftrådte på en, hvad de kaldte, ekstraordinær generalforsamling d. 23. april 2007. Den burde vel være benævnt ”ordinær generalforsamling”, da en sådan endnu ikke var afholdt. Nu er det sådan, at en andelshaver ønske at sælge sin andel. Andelen har en købspris på kr. 331.000 + tilkøb og forbedringer. Andelshaveren, der er inspireret af flere tv udsendelser og andre mediers udmeldinger om prisstigninger på andelsboliger, mener at kunne tjene penge på at sælge sin andel. I deres forsøg på at tjene penge ønsker de at få en valuarvurdering på byggeriet, da der endnu ikke er nogen offentlig vurdering, idet der ikke foreligger noget fuldt årsregnskab endnu. Alternativt vil de have, at en ejendomsmægler skal vurdere deres ejendom, for efterfølgende at sælge til den prisfastsættelse en sådan vil fremkomme med. En valuarvurdering koster typisk mellem kr. 14.000 og 20.000 og vil pålægge de øvrige andelshavere en merudgift som de, som jeg har forstået det, i princippet ikke får noget for, med mindre de også ønsker at sælge, hvad de fleste har givet udtryk for de ikke ønsker. Mit spørgsmål er så: Er det muligt/lovligt at bruge en ejendomsmægler til at vurdere en enkelt andel i et byggeri som vores, med i alt 15 andele? Og hvad så med den oprindelige købspris på kr. 331.000 + tilkøb og forbedringer? Min umiddelbare opfattelse er, det kan man ikke. Så længe der ikke er et fuldt årsregnskab til rådighed er salgsprisen = købsprisen + tilkøb og forbedringer, som er godkendt af bestyrelsen, er det rigtigt eller forkert og det er rigtigt, er det så normalt at en andelshaver vil tabe på at sælge, når de ønsker at sælge så tidligt? Jeg er blevet informeret om, at tilkøb og forbedringer har en værdiafskrivning på 10% p.a. er det rigtigt? Hvordan med vedligeholdelsesgrad? Eller er evt. tilkøb og forbedringer så ikke noget værd efter 10 år?

Vores svar fra

Andelskronen skal ifølge andelsboligforeningsloven opgøres (normalvis som en note til årsregnskabet) på grundlag af foreningens formue, i hvilken sammenhæng ejendommen kan sættes til ”Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom”. Ifølge loven er det, den samlede ejendom, der skal vurderes.
Herudover er det et blandt andet et krav, at ejendommen vurderes af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Mægleren bør være bekendt med de gældende regler!

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.