Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Salg af lejlighed – chikane af bestyrelsen

Jeg har boet i foreningen i 3 år. Jeg købte mig ind da tiderne var gode selv om det var en relativ nystiftet forening. Jeg boede i den lejlighed i 2 år, men havde set mig lun på en anden lejlighed som jeg derefter købte mig ind i og prøvede at sælge den gamle, vel og mærket i den samme opgang i samme forening. For jeg elsker området jeg bor i. Jeg har boet i andels forening før og flyttede grundet dårlig bestyrelse og chikane. Jeg sidder nu i samme situation. Den gamle lejlighed har reddet sig hvad der ligner skimmelsvamp, og jeg har gjort dem opmærksom på det siden august 2010. De har med vilje ikke besvaret mine emails vedrørende problemet. Jeg har brugt næsten alle midler for at sælge den gamle lejlighed og har snakket med bestyrelsen om at nu må de snart købe den tilbage ellers går jeg fallit. Der skete nemlig det, at 6 måneder efter jeg købte den nye lejlghed, får jeg en henkastet email fra vores webmaster om at boligerne nu var faldet til ingenting grundet krisen. Dette sker d. 12. April 2010. Jeg spørger på generalforsamlingen hvor længe bestyrelsen har været klar over vores enorm dårlige situation, og de besvarer ‘siden februar’. Så det må siges at være en sen udmelding omkring vores økonomi eller mangel på det samme i ejendommen. jeg føler de har vidst det i længere tid end de siger. Og nu når jeg skriver til dem hvad de har tænkt sig at gøre nå jeg lige omlidt ikke har råd til at betale lejen i den gamle lejlighed længere, ignorerer de fuldstændig mine emails. Hertil tager de sig en klækkelig løn for deres ‘arbejde’. Formanden alene får 30.000 kr om året. Jeg er meget utilfreds med deres arbejde. Hvad kan jeg gøre her? Der foregår tydeligvis et eller andet. Har altid henvendt mig på den mest imødekommende måde. Hvem kan jeg klage til vedr. dårlig kommunikation? Og hvad skal jeg stille op med 2 lejligheder der ingenting er værd. Har mistet sammenlagt 610.000 kr, og står med dobbelt husleje. Jeg skyldte ingen penge i den gamle lejlighed. Den købte jeg med penge fra salget af en helt gamle lejlighed jeg boede i. Er der nogen måde jeg bare kan komme af med den lejlighed på? Gider ikke have noget at gøre med den længere.

Vores svar fra

For så vidt skimmelsvampen i din ene lejlighed, bør du få undersøgt, hvad årsagen til skimmelsvampen er. Kan årsagerne henføres til forhold, som andelsboligforeningen har vedligeholdelsespligten for, skal andelsboligforeningen tage affære. Skyldes skimmelsvampen derimod forhold, som du skal sørge er i orden, så må du forholde dig til det. Du kan se nærmere om fordelingen af vedligeholdelsespligten i andelsboligforeningens vedtægter.

I forhold til salget af andelslejligheden som du ikke bor i længere, er det som udgangspunkt din risiko, at den ikke kan sælges. Igen regulerer andelsboligforeningens vedtægter hvad konsekvenserne kan være, såfremt et medlem af andelsboligforeningen ikke beboer en lejlighed, hvori der er bopælspligt. Herudover regulerer vedtægterne også, hvad der sker, når et medlem ikke betaler boligafgift.

Konsekvensen er formentlig eksklusion fra andelsboligforeningen, og at lejligheden efterfølgende sælges af andelsboligforeningen. Dette vil betyde, at du vil have en betydelig risiko for et økonomisk tab, og du vil ikke have kontrol over salget, herunder den pris som lejligheden sælges til. Herudover kan andelsboligforeningen være berettiget til, at fratrække ubetalte boligafgifter og omkostninger ved salgsbestræbelser fra købesummen, inden du får et eventuelt beløb udbetalt.

Overordnet set er din situation ikke anderledes end den, som andre folk sidder i som en følge af, at de har købt andre former for fast ejendom uden at have solgt deres gamle boliger. Det ligefremme råd er, at sætte begge boliger/lejligheder til salg, og derefter sælge den bolig, som kan sælges først.

Jeg kan ikke af dine spørgsmål læse, om du har forsøgt at sælge lejligheden via en ejendomsmægler. Såfremt du ikke forsøgt dette, kan det måske være en ide at forsøge dette.

Du kan alternativt gennemgå vedtægternes afsnit om fremleje, da det kan være, at vedtægten er åbnet op for fremleje som en følge af svigtende salg. Hvis du kan fremleje i en begrænset periode, vil du kunne begrænse dine omkostninger til boligafgift og eventuelle forbrugsudgifter. Når markedet for andelsboliger forhåbentlig kommer i gang igen, kan du forsøge at sælge lejligheden igen.

Det er generalforsamlingen i andelsboligforeningen, som godkender andelsboligforeningens årsrapport med tilhørende værdiansættelser af andelene. Årsrapporten fastlåser de maksimale værdier, som andelene kan sælges til. Det er derfor ikke nødvendigvis sikkert, at bestyrelsen ikke har orienteret korrekt om værdiansættelserne af andelene i løbet af året.

Jeg vil afslutningsvis understrege, at du bør søge rådgivning i en advokatvagt, eller hos en boligadvokat, således at du får gennemgået foreningens vedtægter på baggrund af din konkrete situation. Så undgår du faldgruber og bliver gjort opmærksom på andre løsningsmodeller.

Med venlig hilsen
ADVODAN HOLBÆK

Rasmus Brandt Jensen
Advokat

ADVODAN | Kanalstræde 10, 1. | 4300 Holbæk
Tlf: 59 43 44 45 | Fax: 59 43 01 12
Email: rabj@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.