Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Salg af en hel ejendom.

Vi har en andelsboligforening på i alt 5 andele. Vi står nu i den situation at vi er 4 der gerne vil sælge hele ejendommen til en samlet pris. Skal der være enstemmig enighed om dette, eller er det en demokratisk beslutning der skal til? Man kunne evt. lave en aftale med køber om at den ene kunne blive boende?! Vi er meget i tvivl om hvad der kan lade sig gøre, og vil derfor gerne vide hvad der er muligt, inden for de lovmæssige rammer.

Vores svar fra

Det kan I ikke styre uden sagkyndig advokatbistand. Advodan Kolding kan hjælpe. Et generelt svar er at vedtægten beskriver det kvalificerede flertal der skal til for på en(eller 2) generalforsamlinger  at vedtage et salg af ejendommen. De der ikke vil stemme for et salg har krav på at kunne blive boende som lejere hos den nye ejer.
Når salget er gennemført kan foreningen træde i likvidation med udlodning til medlemmerne af nettoprovenuet fra salget, altså også til de medlemmer der var imod salget af ejendommen og som bliver boende som lejere. Det er vigtigt at  beslutning om likvidation og udlodning af likvidationsprovenu sker i samme kalenderår da der i modsat fald kan blive tale om skattebetaling af det ellers skattefri provenu. Skattefrihed er dog betinget af at der ikke har været erhvervsaktiviteter i foreningen som i forbindelse med likvidationen dukker op som skattepligtig. Det er altså nødvendigt med kvalificeret advokatbistand i sagen
Med venlig hilsen

ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.