Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Salg af andelsboligen til investor

 Spørgsmål: En initiativgruppe er startet en afklaring om salg af andelsboligen til investor. Der er tidligere, med stor majoritet på en generalforssamling givet mandat til en initiativgruppe (med repræsentant fra bestyrrelsen) til at gå videre med undersøgelser vedrørende salg til investor. Ved sidste ekstraordinære generalforsamling blev der tillige givet bemyndigelse initiativgruppe og bestyrrelese til at sætte foreningens ejendom til salg ved kommisionsaftale med ejendomsmægler. Hele bestyrrelsen har i sidste omgang aktivt deltaget i denne salgsafklarende sagsbehandling og alle stemte de for salg. Jeg mener der er begået en procedurefejl ved bestyrrelsens aktive deltagelse i denne sagsbehandling idet der i foreningens vedtægter §29 stk 5 står anført: “Et bestyrrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse”. Dette begrundes med at bestyrrelsesmedlemmerne har en økonomisk særinteresse i salget af boligen og de dermed arbejder for ophævelse af foreningen. Jeg mener sagsbehandlingen er ugyldig og at forslaget ikke burde have været til afstemning på generalforsamlingen. Gjorde opmærksom på dette, men rådgivende advokat var uenig i denne tolkning og forslaget blev vedtaget. Der er desværre nok fortsat vilje til salg, men sagen skal vel behandles på ny uden bestyrrelsen deltagelse.

Kære Claus  Jeg mener ikke at du har ret, idet medlemmer af bestyrelsen pr definition er medlem af foreningen og som sådan kan deltage i arbejdet med fremme af salget af ejendommen, uden at være inhabile. Spørgsmålet om salg skal under alle omstændigheder afgøres på en generalforsamling. Der er væsentlige problemer som skal tackles rigtigt, hvis  foreningen uden problemer skal gennemføre det praktiske salg, herunder sikre at der ikke udløses skat for den eventuelle erhvervsdel i ejd.en mv. Jeg forstår at foreningen er repræsenteret ved advokat .Det er vigtigt at han indestår for lovligheden af transaktionerne, skattefrihed mv.Held og lykke. Med venlig hilsesalgADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.