Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Salg af andelsbevis

Vi har arvet et andelsbevis som vi har solgt til værdien pr. 31.12.2006. Advokaten havde anslået værdien til ca. 236.000 V undrer os over at prisen er faldet fra 31.12.2005 kr. 229024 31.12.2006 kr. 228334 Jeg har talt med revisoren som siger at det er fordi der har været underskud i 2006. Underskudet fremkommer af nedenstående. “Der udgiftføres og henlægges til vedligeholdelse således at den almindelige vedligeholdelse bliver ligeligt fordelt over hele udlejningsperioden” I regnskabet for 2006 har der været flg. udgifter: Hensættelser: Hensat til vedligeholdelse kr. 18.000 Reparation af udhæng -kr. 46930 Maling af vindskeder +carporte -kr.30.338 1 køleskab -kr.3.010 Overført til resultatopgørelsen kr. 62.278 Vi kan ikke forstå at beviset bliver mindre værd når boligen er vedligeholdt. Vi har forstået på vores forældre at andelsbevisets værdi steg i værdi med faldet i restgælden. Er det korrekt at ejendommen står opført til anskaffelsessum 1.1.93 kr. 5653600 og ikke kontantværdi 1. 10.2006 kr. 6150000. Jeg håber at høre fra jer da vi agter at deltage i generalforsamlingen nu i april, da boet var ejere pr. 31.12.2006. Med venlig hilsen Jette Rasmussen
Foreningsnavn: Andelsboligforeningen Granly, Stenstrup
Navn: Jette Rasmussen

Vores svar fra

Kære Jette Rasmussen
Værdien af en andel er afhængig af flere parameter bl.a. afviklingen af gæld men også af de omkostninger der er til vedligeholdelse og det er korrekt at er der et driftsunderskud som følge af vedligeholdelse vil andelsværdien falde. Vedligeholdelse er ikke at side stille med forbedring. Sker der en forbedring vil udgiften modsvares af en stigning i ejendommens værdi hvorfor andelsværdien ikke berøres.

Hvorvidt i har mulighed for at deltage i generalforsamlingen afhænger af vedtægterne. Anvender foreningen normalvedtægten vil i ikke kunne deltage idet alene andelshavere på tidspunktet for generalforsamlingen vil kunne deltage.

Hvilken værdi der ligger til grund for ansættelse af andelsværdien er generalforsamlingens beslutning.

Jeg tror således ikke I ud fra de oplysninger jeg har er blevet snydt, men tjek med boets advokat.

Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.