Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Salg af andel – brug af tilbageholdt beløb

Jeg skriver på min mors vegne, der den 15/8-2009 solgte sin andel, og efter normal procedure har foreningen tilbageholdt en procentdel af det beløb andelen er handlet for. Beløbet der er tilbageholdt er ca. 18000 kr. Da Andelen blev synet blev det udført af medlemmer fra bestyrelsen og ikke af en synsmand. Der blev under synet pointeret flere gange at vedligeholdelsen var udover det sædvanlige, og min mor har også fået et beløb for dette. Nu har bestyrelsen henvendt sig telefonisk, og meddelt at parketgulvet i stuen er så ringe at det skal udskiftes og det koster 379 pr. kvm. Vi er ikke enige i denne vurdering, og har kontaktet en gulvmand for at høre om gulvet kan repareres, og det kan det. Dette svarede bestyrelsen på at det ikke var en mulighed da de i bestyrelsen havde besluttet at der skulle nyt gulv på. Bestyrelsen vil ikke informere om hvilket gulv der skal lægges, og hvad evt. omkostningerne ved optagning og nedlægning ville blive, og kan ikke love at min mor får en detaljeret opgørelse over hvad hendes penge bliver brugt til da beslutninger taget af bestyrelsen er fortrolige. Jeg har undersøgt hvad prisen er for et tilsvarende gulv som blev lagt da huset blev bygget. Det kan fåes til 60-90 kroner mindre end det bestyrelsen oplyser. Jeg har tilbudt at levere et sådan gulv, men nej gulvet skal koste 379 kr pr. kvm, og den samlede pris bliver 15000 kr, ligemeget hvilke argumenter vi kommer med. Og selvom de nye beboere først skal flytte ind den første oktober, skal et nyt gulv lægges med det samme, selvom min mor ikke er enig i bestyrelsens beslutninger. Hvad vil I råde min mor til. Skal hun bare acceptere at hendes penge bliver brugt uden hun ved hvad de bliver brugt til?  

Vores svar fra

Det fremgår ikke af din mail hvorvidt det er køber eller hvorvidt det er bestyrelsen, der har vurderet, at gulvet er mangelfuldt og dermed skal udskiftes.
I mange foreningsvedtægter fremgår det, at såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om eventuelt prisnedslag for vedligeholdelsesstand, kan prisen fastsættes af en voldgiftsmand med særlig sagkundskab på området. Jeg vil anbefale, at I gennemgår foreningens vedtægter og såfremt vedtægterne indeholder en sådan bestemmelse, kan I overveje, om I vil benytte denne fremgangsmåde med udpegelse af voldgiftsmand.

Med venlig hilsen
Anne Trankjær
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.