Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Sætningsskader

Jeg, som andelshaver, har været til ekstraordinær generalforsamling 29. maj 2008, på denne generalforsamling fik vi at vide at to blokke (ud af 5) har sat sig i så voldsom en grad at det vil koste 16,4 mil. at udbedre. Da der ikke var nok der stemte for, blev jeg indkaldt til en endnu en ekstraordinær generalforsamling, som fandt sted 26. juni 2008, der var så enstemmigt flertal for at udbedre skaderne. Jeg modtog et brev så stort, 20. maj 2008 (sammen med indkaldelse til 1. ekstraordinær generalforsamling), med oplysninger omkring de blokke der er sunket, indeholdende meget fine tegninger, overslagspriser osv.
Den første besøgsrapport er dateret 3. oktober 2006, og udarbejdet af en civilingeniør, næste brev er dateret 30. oktober 2006, udarbejdet af Lyngkilde A/S. Den første geotekniske rapport er dateret 22. juni 2007, (blok 1) udarbejdet af Skude & Jacobsen næste geotekniske rapport er dateret 29. oktober 2007 (blok 2) ligeså udarbejdet af Skude & Jacobsen. Det er de to geotekniske rapporter der til grundlag/bevis for de udbedringer der nu skal finde sted. Jeg underskrev salgsaftalen 15. november 2007, med overtagelse 1. december 2007. Vurderingsskema blev udfærdiget 27. september 2007.
Nu er mit spørgsmål så; Må andelsforeningen tilbageholde disse oplysninger, de vidste hvad der skulle ske den dag jeg underskrev aftalen. Føler mig rimelig godt og grundig snydt. I sær da min lejlighed nu står til at tabe i værdi på grund af de omkostninger.

Vores svar fra

Det er klart at andelsboligforeningen ikke må tilbageholde oplysninger som kunne påvirke prisfastsættelsen af din lejlighed.

Spørgsmålet er imidlertid, om der på det tidspunkt du underskrev var klarhed om omfanget af de nævnte skader.
Såfremt de udarbejdede rapporter havde konstateret omfattende skader, er det naturligvis et forhold som burde være gjort dig bekendt.
Hvorvidt bestyrelsen havde vurderet, at det var noget man kunne udbedre ifm. den løbende vedligeholdelse, og udgiften således ikke ville påvirke dig som andelshaver kan jeg ikke se ud fra de givne oplysninger.

Jeg vil råde dig til at kontakte en advokat mhp. en konkret vurdering af din sag, idet jeg ud fra en umiddelbar vurdering må konstatere, at det kunne tyde på at bestyrelsen har tilbageholdt væsentlige oplysninger ifm. handlens indgåelse, og der således eventuelt vil kunne gøres et ansvar gældende overfor foreningens bestyrelse.

Med venlig hilsen
ADVODAN HOLBÆK
Rasmus Nilsson
Advokatfuldmægtig
ADVODAN | Havnepladsen 4-6 | 4300 Holbæk
Tlf: 59 43 44 45 | Fax: 59 43 01 12
Email: rnil@advodan.dk -| www.advodan.dk/holbaek ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.