Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Særmodernisering

Goddag, jeg har lige købt en andelslejlighed hvor jeg betaler en samlet boligafgift på 7596,19 mdl.. Heri er der opgjort: Boligafgift 4222,00 a conto varme 625,00 samt en særmodernisering på 2749,19 Denne “særmodernisering” undrer mig, da den stammer fra 1997 og burde være afbetalt for længst. I overdragelsesaftalen står der ordret:”Endvidere skal det oplyses, at opkrævningen for særmoderniseringen betales fuldt ud til og med 31.12. 2017. Herefter aftrappes moderniseringstillæget lineært over 10 år med 1/10 hvert år, således at der per 01.01. 2028 ikke længere betales tillæg for individulle særmoderniseringer i ejendommen”. Er det her lovligt? Jeg kan ikke få noget skriftligt eller mundtligt fra administrationen omkr. hvad konkret det er for en særmodernisering ,og hvad hovedstolsbeløbet var. Jeg har regnet på det og det betyderat jeg betaler 263.904,00 indtil år 2017 og derefter bliver det kun afskrevet med 10% per anno for en særmodernisering jeg ikke kan få oplyst hvad indebærer og som jeg iøvrigt ikke kan få øje på! I lejligheden stod der gamle hårde hvidvarer der er slidte og rustne. Køkknet og badeværelset blev lavet i 1997 da foreningen var en lejerforeing. Jeg snakkede med en nabo og hun betaler ikke denne særmodernisering! Det ville glæde mig hvis De kunne bistå mig i denne sag!

Vores svar fra

Meget tyder på at ordningen stammer fra en renovering af køkken og bad i 1997, da lejlighederne var udlejningslejligheder. Ved stiftelse af en andelsboligforening aftales det normalt hvormeget disse moderniseringsomkostninger indgår med. I dit tilfølde har man valgt at afskrive beløbet over 10 år efter 20 år i 2017. Dette er reelt en lang periode, men du har selv som andelshaver accepteret dette ved stiftelsen af foreningen, hvorfor jeg mener du er bundet heraf.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.