Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Kan sælger gå udenom bestyrelsen ved salg af andel?

Vi har i boligforeningen en bolig som er blevet solgt, sælger har gået uden om boligforeningen, han har i en mail skrevet til mig : Vedr. overtagelse. Administrator har modtaget overdragelsesaftale. Lejligheden er overtaget som beset, derfor ingen vurderingsmand nødvendig. Administrator har udarbejdet overdragelsesdokument og summen er derfor i overensstemmelse med lov om andelsboliger. Summen er alene et anliggende mellem køber og sælger. alle forhold omkring overdragelsen er iøvrigt omfattet af bestyrelsens ubetingede tavshedspligt. Jeg kontakter bestyrelsen mht. aflæsning af målere ved overtagelse. ************************ Mit spørgsmål er om det er lovligt ? med venlig hilsen Linda guldbech formand for boligforeningen

Vores svar fra

Andelsboligforeningens bestyrelse skal efter loven godkende aftalen mellem sælger og køber. Bestyrelsen har ansvaret for, at maksimalprisbestemmelserne ikke er overtrådt. Bestyrelsen er således myndighed på samme måde, som Tinglysningsretten er det ved handel med ejerboliger.

Bestyrelsen kan alene godkende aftalen, såfremt

– der ikke forlanges betaling for individuelle forbedringer

– prisen for andelens værdi ikke overstiger den fastsatte værdi

– bestyrelsens gennemgang af vedligeholdelsesstanden ikke giver anledning til nedsættelse af den aftalte pris

Det er op til bestyrelsen, om den alene vil godkende handler på baggrund af fortrykte formularer.

Bestyrelsen agerer på vegne foreningen og kan ikke pålægges en tavshedspligt, der går videre end den almindelige lovgivning.

Hvis der skal ændres på aftalen for, at bestyrelsen kan godkende denne, må bestyrelsen sikre sig, at såvel sælger som køber tiltræder ændringen. Det sker typisk i forbindelse med et møde, hvor såvel sælger som køber deltager.

Sælger kan vælge at sælge uden bestyrelsens godkendelse. Men vil en køber acceptere dette? Køber er ikke bundet af en aftale, der ikke godkendes af bestyrelsen. Og en sælger, der omgår reglerne, kan straffes.

Venlig hilsen

Advokat Per Nielsen (H)

Direkte tlf. 96 31 33 60

E-mail: pern@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.