Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Rotteangreb kræver renovering af brønd. Hvem skal betale?

Hej,

På grund af et rotteangreb i samlebrønden udenfor mit hus, er der sat rottespær i brønden betalt af andelsboligforeningens forsikring. For at gøre brønden nemt tilgængelig, skal den nu hæves 15 cm til jordniveau. Andelsboligforeningen har vedligeholdelsespligten af brønden, men mener, at jeg skal betale udgiften ved at hæve brønden, da det er en forbedring.

Jeg mener det er en modernisering, som andelsboligforeningen har ansvaret for. Hvordan er reglerne?

Vores svar fra

Hej,

Hvem der skal afholde udgiften afhænger i udgangspunktet af hvem, der har vedligeholdelsesforpligtelsen vedrørende kloakledninger. Den der har vedligeholdelsespligten skal i udgangspunktet betale.

Er der imidlertid tale om arbejde, der alene skal udføres fordi foreningen ønsker at få lettere adgang til samlebrønden og det således ikke skyldes skader/fejl på kloakledningen kan der opstå den situation, at betalingspligten hviler på foreningen selvom kloakledningen henhører under din vedligeholdelsesforpligtelse i vedtægterne. I den situation beslutter man almindeligvis at forbedringen, der vil kunne beregnes tilhører andelsboligforeningen.

Mvh Erik Matthiesen
Advokat (H)
Erma@advodan.dk

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.