Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Retsgrundlag for den førte administration

Jeg bor i en andelsboligforening der består af to forskellige huse og som af historiske årsager har fået en administration der adskiller sig en del fra den gængse, idet vi opererer med to forskellige andelskroner. Forhistorien er kort fortalt følgende: Foreningen bliver oprettet i 1981, andelene bliver tildelt et fordelingstal, som gælder for indskud, beregning af andelsværdi og boligafgift. I 1987 får vi en stor stigning og omlægning i forholdet mellem boligafgifterne for at finansiere istandsættelsesarbejder som er uens fordelt i de to huse. Af uransagelige grunde bibeholdt vi de gamle fordelingstal til beregning af andelsværdien, med den tilføjelse at de andele der fik den langt største huslejeforhøjelse, som kompensation får et årligt beregnet tillæg til andelskronen, der hænger sammen med afdragene på det optagne 30-årige lån. For nogle år siden bliver det så dokumenteret at dette system er fejlbehængt og helt utilstrækkeligt, og er årsagen til en gradvis og utilsigtet skævvridning af foreningen, så vi i dag har boligydelser der er helt ude af trit med andelenes værdi. Vi prøvede at finde en måde at løse det på, men det mislykkedes. De to huse er omtrent lige store og der kræves 2/3 flertal for en ændring, så det eneste der kunne vedtages var en mindre justering af boligafgiften i forhold til mere præcise kvm tal, og stadig med de samme gamle fordelingstal, hvorved det samlede billede bliver endnu mere mudret. Denne strid lammede foreningen gennem mere end et år, og der blev enighed om at lægge låg på den. I vores vedtægter står der at medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres fordelingstal, men intet om dette specielle system med et kompenserende tillæg til den ene halvdel og dermed to forskellige andelskroner. I årsregnskabet, under afsnittet om beregningen af andelskronen, er der vist et kompliceret regnestykke for det særlige tillæg for den ene del af foreningen, som så leder til de to forskellige andelskroner. Regnestykket er uforståeligt for lægfolk og uden nærmere forklaring. På den nyligt overståede generalforsamling efterspurgte jeg en eller anden form for dokumentation der beskriver og fastslår praksis og det retlige grundlag, når vi nu har en økonomi og administration der er så speciel og som ikke er omtalt i vedtægterne. Ikke fordi jeg forestiller mig at vi kan løse problemerne, men for at få åbenhed og klarhed, så alle andelshavere ved hvad de har med at gøre, i stedet for almindelig forvirring og uvidenhed om emnet. Til svar fik jeg hvad jeg vil betegne som en sang fra de varme lande om gammel praksis og blev henvist til gamle ikke nærmere bestemte referater af generalforsamlinger. Desuden blev der fremført, at når andelskronerne er blevet godkendt på generalforsamlinger hvert år så er det dokumentation i sig selv. Referaterne der henvises til går 15-20-25 år tilbage i tiden, ingen har dem mere, og nyere andelshavere har aldrig fået dem, og udregningen af andelskronerne er uforståelig for den almindelige andelshaver. Kan det virkelig være rigtigt at andelshaverne ikke kan forlange en retlig dokumentation for den førte administration, men må nøjes med en mundtlig historie, henvisninger til unavngivne 20-25 år gamle referater som ingen kender indholdet af og har længere, og en regnebrøk som ingen forstår, når nu den førte administrationen i bedste fald er ufuldstændigt beskrevet i vedtægterne – og ellers intet andet? Det må så også betyde at nye andelshavere køber sig ind i foreningen uden rigtig at få oplyst hvad de køber sig ind i. Bevæger det sig ikke på kanten af lovgivningen?

Vores svar fra

Naturligvis har både du, de andre andelshavere i din forening og kommende nye andelshavere ret til at få oplyst, hvordan jeres andelsværdi er beregnet og den juridiske baggrund for dette.

Alle professionelle administratorer og revisorer vil kunne lave sådan en redegørelse/opstilling for jer.

Med den historik, som du beskriver i din mail, vil jeg anbefale dig/din andelsboligforening, at I hurtigst muligt får udarbejdet dette. I modsat fald kan det blive meget svært at sælge lejligheder i jeres andelsboligforening.

Hvis jeres nuværende administrator ikke kan lave beregningen, så gør vi det gerne her hos Colliers Ejendomsadministration A/S.

Med venlig hilsen

Colliers Ejendomsadministration A/S

Carsten Volden

Direktør

Direkte telefon: 58 58 37 72 – Mobil: 40 84 43 33

Codanhus – Gammel Kongevej 60 – 1850 Frederiksberg C

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.