Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Restance på boligafgift

Vi har en andelshaver (erhverv), som er i restance med betalingerne af boligafgift. Erhvervsandelen har været til salg gennem et stykke tid. Kan I venligst sige noget om, hvad foreningens muligheder er for at få dækket tilgodehavende (de manglende boligafgifter) hvis 1) Andelen bliver solgt via mægler? 2) Banken, som har pant i andelen sælger den på tvangsauktion. Har banken førsteprioritet i provenuet, eller har foreningen? 3) Ved eksklusion af andelshaveren? Jeg er klar over, at “løsning 3” er en langtrukken og omstændig løsning, som foreningen skal forsøge at undgå.

Vores svar fra

Det er vigtigt, at foreningen handler på sagen. Det kan skade foreningen, såfremt man udviser passivitet.

Jeg kan dog ikke læse ud af spørgsmålet, om der er pant i andelen, hvor stor restancen er, og hvor længe den har været sat til salg. Det kan have betydning for valg af løsning.

Hvis foreningen skal være sikker på ikke at udvise passivitet, og dermed stå i en situation, hvor en evt. bank eller anden kreditor får penge før foreningen får dækket hele sit tab, så er eksklusion den bedste løsning.

Der er en praksis på området, at foreninger kun er sikret et års restance, såfremt man ikke har fortaget sig noget aktivt i sagen. Dvs. at såfremt der er banklån i andelen på 1 mio. og den sælges for 1 mio. så kan foreningen ikke forvente at få mere end, hvad der svarer til 1 års boligafgift + rykkergebyrer.

Alternativt til eksklusion er, at man indgår en aftale med andelshaver om, at denne for en tidsbegrænset periode kan forsøge at sælge andelen. Lykkedes det ikke, så ekskluderer man andelshaver.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.