Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Renteswap

Min datter har en andel i ovennævnte andelsboligforening. Hun vil nu sælg sin andel, men når interesserede købere ser regnskabet, siger de nej tak. Foreningen er belånt med et prioritetslån i Nykredit, tilknyttet en renteswapaftale, og det er formentlig denne aftale der er et problem. Men nu er spørgsmålet: Hvad er problemet med en renteswapaftale? Og kan min datter komme i økonomiske problemer pga. det?

Vores svar fra

En renteswapaftale betyder, at man har byttet sine renter. Typisk aftaler en forening, at bytte korte renter til lange renter. På den måde opnår foreningen, at i stedet for at renten skal fastsættes hvert halve år, så er der fremadrettet aftalt en rente for eksempelvis 20 år. Renteswapaftalen kan også gå ud på, at foreningen fremadrettet mindst skal betale en mindste rente og højst skal betale en højeste rente, men det bør fremgå af foreningens regnskab. Renteswapaftalen sikrer, at foreningen har stabile renteudgifter fremadrettet, og at boligafgiften derfor vil ikke springe op og ned fordi renterne ændrer sig hvert halve år.

Ulempen er, at mange interesserede købere ikke forstår hvad en renteswap er, og der findes sikkert også mange rådgivere, der heller ikke forstår, at renteswappen sikrer mere stabile budgetter i andelsboligforeningen. En anden ulempe er, at hvis foreningen benytter offentlig vurdering eller valuarvurdering til fastsættelse af andelskronen, så skal værdien af renteswappen også med i opgørelse af andelskronen. Det kan være en fordel for interesserede købere, nu hvor renteswapperne er negative, men det er der ikke ret mange der forstår.

Din datter bør ikke komme i økonomiske problemer på grund af renteswappen, men hvis de øvrige andelshavere ikke kan sælge deres lejligheder, hvis det er det de gerne vil, så kan de manglende salg gå ud over foreningens økonomi, hvis nogle af andelshaverne ikke kan betale deres boligafgift.

Med venlig hilsen
Klaus Folmann
Erhvervsrådgiver

Erhvervsafdelingen
Amagerbrogade 25
2300  København S www.amagerbanken.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.