Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Renovering/Reparation af toilet/vådrum

Andelsbolig købt som forældrekøb iht til vedtægterne. Nyere ejendom med både ejere, lejer og andelshavere. Få måneder efter indflytning konstateres der problemer med rustgennemsivning igennem fliser. Dette problem vedkendes af sælger som i august då, begynder reparationen via nogle få prøveprojekter for at finde den korrekte fremtidige reparationsmetode. Syn og skøn foretages og entreprenøren bliver den samme som har opført boligerne. Hertil bliver der tilknyttet et rådgivende ingeniørfirma som skal varetage alle beboernes interesse. Denne rådgivning betales dog kun af lejerne, af en af mig ukendt grund. Min egen andelsbestyrelse har ikke været interesseret i problematikken og er tryg ved de tilknyttede specialister. Da man får fjernet fliserne viser det sig at toilettet er et såkaldt mondultoilet, hvor gulv og brusekabine er udført i jern og ikke i rustfrit stål som sælger forhåbentligt har dokumentation for. Vådrumsmembranen var ikke udført iht danske krav og var knækket hvorved vand trængte igennem til jernmondul og fejlen opdages. Under denne reparationsperiode bemærker jeg mig flere alvorlige ting som jeg skriftligt tilkendegiver over for både entreprenør og rådgivende. Men der gribes ikke ind og skriftlige svar nævner man ikke noget svar på mine spørgsmål. Her forsøger jeg at sætte mig ind i bla By og Byg, Anvisning 200 som absolut ikke følges på væsentlige punkter. Nu er de få projekttoiletter færdige og sælgers rådgivende har på baggrund af mine spørgsmål frasagt sig fremtidige ansvarspådragelser trods enig i udførelsen som ikke er i overensstemmelse med SBI 200. Da jeg er andelshaver har jeg ansvar for korrekt og lovligt udførelse af reparationen til 3die mand i tilfælde af fremtidig salg og evt genopstået fejl. Min forsørgelse om der bliver stillet en ny 5årig garantiperiode og udlevering af aftaler (syn og skøn) samt dokumentation for korrekt udførelse glider man let hen over. PT findes der ikke nogen skriftlig dokumentation for at reparationen er udført iht til mig kendte regler trods at Teknologisk Institut har været med fra begyndelsen. Jeg har nu selv hyret en rådgivende ingeniør som bekræfter rigtigheden i mine stillede spørgsmål. Afleveringsforretninger foregår i nærmeste tid. Her bliver det stillet som krav at jeg skal godkende. Hvad jeg skal godkende er jeg ikke vidende om men er et krav hvis jeg skal have udbetalt et genetillæg på ca 20.000,00 kr. som sælger uopfordret har stillet i udsigt. Spørgsmålet lyder: Hvordan kan jeg sikre mig at jeg modtager dokumentation for korrekt og godkendt udførelse samt ikke at påfører mig selv en mangeårigt ansvarspådragelse ved evt videresalg og det viser sig at problemet genopstår? Hvor mange år kan der kræves garanti? Andelsbestyrelsen er fuldt informeret og vil andelsforeningen kunne pådrages et ansvar?

Vores svar fra

Jeg synes din beskrivelse tyder på at bestyrelsen ikke tager opgaven alvorligt nok.

Det er afgørende at entreprenøren kan eftervise at reparationerne/fejlene er korrigeret ligesom der skal udstedes garantierklæringer på samme måde som tilfældet var ved da byggeriet blev afleveret.

I en sådan situation har andelsboligforeningen som regel sin egen advokat der påser at alt er opfyldt og acceptabelt. Hvis problemet kun er gældende for din lejlighed kan det være grunden til at bestyrelsen ikke tager sagen tilstrækkeligt alvorligt.

Hvis du har dokumentation for at fejlene er udbedret hæfter du som udgangspunkt ikke ved et salg af andelen.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.