Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Renovering?

Tak for god vejlending, ved sidste hendvendelse! Vi har et andet usædvanligt problem: Samme formand som agter at nedsætte sig som entreprenør for privat renoverede badeværesler i huset, har ved en eftraord.gf fået vedtaget følgende, ved fremmøde på 16 af 26 andele: med 13 stemmer for: “AB bille Brehe vil indenfro de kommende 3 år udskifte husets saneringsbadeværelser”, samt “De første to år sker saneringen på privat initiativ, for de resterende bedrum laves et fælles projet på det 3 år”,vedtaget med 11 stemmer. Mit spørgsmål: Er denne beslutning juridisk bindende for samtlige andelshavere, på den måde at man kan tvinges til at gå med til privat projekt arrangeret af f.eks. denne formand, og at låne penge og betale for badeværelse besluttet af f.eks. betyrelsen?Kan man eksluderes =tvinges til at flytte, hvis man nægter at betale for sådan renovering?
Ejerforeningsnavn: AB Bille Brahe
Navn: Ingrid Busck

Vores svar fra

Kære Ingrid Busck
Nej du kan ikke tvinges til at flytte. Foreningen bestemmer hvem der skal være håndværker på foreningens indkøb af nye badeværelser. Men formanden kan jo ikke varetage såvel foreningens
som egne interesser på en gang. Beslutningen om at man selv kan indrette sit eget badeværelse i de første 2 år er nok ment som et incitament til at den enkelte selv sørger for dette og så kan sælge værdien af det ny badeværelse som et tillæg til andelens grundværdi. Hvis foreningen bekoster badeværelset vil du formentlig blive sat op i boligydelse. Du vil altså have bedre styr på udgiften til badeværelset hvis du får din egen håndværker til at udføre dette arbejde, men på den anden side vil foreningen få en ensartet pris hvis i alle går sammen om at løse opgaven på en gang og i fælles udbud. Det er ikke uden betydelig risiko selv at skulle indrette et badeværelse. Det skal sikres at alle forskrifter  til vådrum mv overholdes ligesom der skal søges hos kommune mv. Hvis der begåes fejl af dine håndværkere er det dit problem at få rettet fejlen.Anderledes hvis det er foreningen der står for den samlede byggeopgave.
Du bør skrive til bestyrelsen og forlange at hele spørgsmålet tages op i en ny generalforsamling, hvor beslutningen efter de normale vedtægter for en andelsforening alene kan træffes med kvalificeret majoritet.Men læs herom i foreningens vedtægt. Under alle omstændigheder skal de konkrete muligheder i fælles projekt overfor eget badeværelsesprojekt fastlægges af bestyrelsen/foreningen, således at den enkelte på den besluttende generalforsamling er klar over nøjagtigt hvad der besluttes/stemmes om.
Hvis det ikke er et direkte påbud fra kommune eller anden myndighed at der skal indrettes badeværelser, er jeg i skrivende stund lidt i tvivl om foreningen kan tvinge dig til at afholde en udgift til et nyt badeværelse. Foreningen vil hævde at der er tale om et fælles projekt hvor andelstagerne  de første 2 år har ret til at klare egen andel, ved selv at forestå arbejdet/udgiften  på eget badeværelse.Oplagt mulighed for den raske handyman, men ikke så godt for en andelstager der er handy , men ikke til nyindretning af badeværelser.Jeg er som skrevet ikke helt sikker , men de almindelige mindretalsbeskyttelsesregler i foreninger kunne resultere i en betragtning om at ingen kan tvinges til at deltage i  eller afholde udgiften, hvis det toilet man selv har er ok for en selv.Situationen er anderledes hvis det er et fællesprojekt der udføres af foreningen efter behørig vedtagelse på en generalforsamling.
Men som skrevet: Foreningens formand bør være udelukket fra overhovedet at få arbejdet med indretning af badeværelser. Han er inhabil og foreningen bør sikre at arbejdet udføres af professionnelle håndværker efter indhentede priser, i konkurrence mellem flere.

Med venlig hilsen

Henning Petersen
advokat
Advodan Helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.