Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Reklamation over udført byggearb

Jeg har her i efteråret fået udført nogle forbedringer på mit hus. Rep. af skorsten som ser ud til at være lavet fint og i næste omgang nyt tag på hus og garage. Jeg fik naturligvis et fast tilbud på opgaven, men efter at arb. var gjort færdigt, iøvrigt efter lang overskridelse af den lovede tidsfrist, kommer der i første omgang en ekstraregning på ca. 13.000 og ugen efter yderligere en på 4.500 med bemærkning om, at hvis arbejdet skal færdiggøres skal regningen betales. Jeg afslår begge ekstraregninger, da jeg henholder mig til det oprindelige tilbud. Nu står jeg så med en tagrende der ikke er gjort færdig og nogle metallister der mangler og en håndværker der ikke er til at få fat i.

Vores svar fra

Jeg læser spørgsmålet sådan, at det ikke har noget at gøre med andelsboliger at gøre, og at der er tale om forbrugerkøb.

Det er håndværkeren, der må bevise, at der er udført ekstraarbejder.

Hvis håndværkeren ikke efter en skriftlig rykker gør arbejdet færdigt, må du klage til Byggeriets Ankenævn – nævnet går ind som en slags domstol og foretager også en slags syn og skøn. Du kan på nævnets hjemmeside finde klageskema og oplysning om gebyr m.v. Nævnet skal behandle sagen, selv om håndværkeren ikke er medlem af BYG.

BYGs garantiordning gælder alene, såfremt håndværkeren er medlem af BYG.

Venlig hilsen

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.