Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Regnskab og antal af stemmer

hej vi er en lille andelsforening med 3 familier, dog ejer den ene familie også en erhvervslejlighed i kælderen og påberåber sig derfor retten til at have 2 stemmer, dvs. 2 ud af 4. (De har fået det tilføjet i vores vedtægter).Det er i sig selv et problem, da de stort set blokerer for alt, hvad der ikke lige er i deres interesse. Desuden har vi en del problemer med, at de udøver selvtægt bl.a. har de for nyligt fældet en del træer uden vi har diskuteret det. De har også indhentet tilbud fra håndværkere på ting vi ikke har besluttet skulle laves og så selv skrevet under. Derudover er de valgt til både formand og kassér, dog er det formanden, der står for det hele. Men er det lovligt at kasser og formand er gift?? Vi to andre familier er efterhånden kørt træt og vi ønsker at sælge vores andele, men de sætter sig i mod prisfastsættelsen ud fra den offentlige vurdering, på trods af de selv har foreslået det, sidste år brugte vi valuar og det var de også i mod… Nå men mit 2. spørgsmål er, hvis vi nægter at godkende regnskabet er det så rigtigt, at vi kan sætte til salg ud fra den højeste værdi og uden hensættelser? Og kan vi så indstille de nye ejere til bestyrelsen, eller vil kasser og formand også kunne stemme i mod det?? Derudover har jeg opdaget, at formanden har ændret i vedtægternes §10 ( det var før standardvedtægterne) uden, at det er besluttet på generalforsamlingen er det ikke ulovligt?? Hun har tilføjet ting som fx at opsættelse af skabe, oprettelse af bad i eksisterende toiletrum etc ikke er noget bestyrelsen kan blande sig i. (Det er netop noget de har fået lavet i deres kælder). Derudover bebor deres teenagesøn kælderen og den anden halvdel har de lejet ud til en privat person. Det er vel egentlig også ulovligt, når det er en erhvervsandel – de betaler ikke ret meget i husleje til foreningen. Desuden påberåber de sig ret til at udvide deres parkeringsplads, fordi de har erhverv, men det vil sige, at de vil inddrage noget af andelsforeningens have – kan de det? De har mere eller mindre under tvang fået dem ovenpå til at skrive under på, at de går med til det (en slags studehandel for at de så vil gå med til at opskrive andelen – de har nemlig købt hus allerede og vil meget gerne sæ tte til salg, men kan ikke rigtigt gøre det før generalforsamlingen har fastsat en pris, problemet er bare, at de siger at han vil stemme i mod, og hun vil stemme blankt og det betyder jo så, at det falder til jorden alligevel, da vi skal have 2/3 flertal). Kasser og formand har også indhentet en ny valuarvurdering uden, at vi har holdt møde om det og diskuteret det og vi andre 2 andele har ikke været til stede, da han var der. Desuden har vi en, der stadig er gyldig, formanden siger det er lovpligtigt for, at regnskabet kunne blive lavet er det rigtigt? Vi har forstået det sådan, at hvis man på forhånd indstiller til at bruge den offentlige vurdering er, der heller ingen grund til at bruge penge på en valuar. De har også flere gange nægtet at skrive under på vores referater af bestyrelsesmøder, hvor vi fx har påtalt deres selvtægt. Dette var desværre kun en lille brøkdel af vores problemer, men kasser og formand dvs. familien i stuen, truer konstant med bål og brand og overfalder os gerne verbalt med råb og skrig, samt udøver andre chikanerier som fx at parkere foran vores skur, så jeg ikke kan få min barnevogn ud. Vi har desværre kun nået, at bo her 10 mdr., men har altså allerede fået nok. Det viser sig efter, at vi har talt med dem ovenpå, at vi og dem faktisk er familie nr. 5, der er på vej ud på grund af dem nedenunder, som opfører sig som om de ejer stedet og generelt bare gør det surt overhovedet at være hjemme eller komme hjem. Jeg håber, at I kan svare på blot et par af mine spørgsmål og jeg vil så slutte af med at spørge om det måske ikke er nødvendigt at køre retssag mod dem eller måske få en advokat ud til at styre vores generalforsamling som er d. 28. april o7. Vi betaler gerne personligt for en advokat/retssag, hvis det er den vej vi skal gå. Mine spørgsmål er desvære farvet, af, at vi er meget kede af, at vi allerede er nød til at flytte fra vores ellers dejlige lejlighed, men vi orker ikke mere, og vi også har en lille søn på 10 mdr. som vi skal tage hensyn til. Venlig hilsen Sarah Bruun
Foreningsnavn: A/B Dyssegård
Navn: Sarah Bruun

Vores svar fra

Kære Sarah Bruun
Jeg kan desværre ikke hjælpe jer med jeres konkrete sag idet portalen ikke går ind i konkret sagsbehandling. Jeg synes dog dit spørgsmål lægger op til at du bør kontakte en advokat der vil kunne hjælpe, for uanset om dit spørgsmål er “farvet” eller ej så synes jeg det lyder som om vedtægterne ikke overholdes.

Håber i finder en løsning.

Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.