Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Regler og retningslinier og love for bestyrelser i andelsboligforeninger

Spørgsmål: Men jeg har forgæves søgt efter love/regler/retningslinier for bestyrelser, valgt på en generalforsamling – regler for konstituerende bestyrelsesmøder og vedrørende møder (uden en bestyrelse er konstitueret), hvor ét valgt bestyrelsesmedlem ikke blev orienteret/indkaldt til et møde.

Jeg er valgt (genvalgt) sekretær – og blev først orienteret om et (såkaldt) bestyrelsesmøde efter mødet var afholdt – og formanden har endnu ikke indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde, til trods for at generalforsamlingen fandt sted den 29. april 2008

Af samme grund efterlyser jeg informationer om, hvad en bestyrelse/forman må/kan/skal – altså er forpligtet til/har ret til.

Emnet på mødet var papkasser i min carport, hvor en advokat har orienteret, at
Citat: ” I og med at der ikke – så vidt jeg er orienteret – er fastsat nogle regler omkring vedligeholdelsespligten og når henses til, at der er tale om opmagasinering af effekter på egen grund, er det min opfattelse, at Andelsboligforeningens bestyrelse ikke med afsæt i vedtægterne kan meddele påbud til beboeren i nr. 21 A, om at der skal ryddes op i carporten indenfor en frist på 3 måneder. “

Vores svar fra

Hvis foreningen benytter standardvedtægten – hvilket du bør kontrollere – bør bestyrelsen konstituere sig ved det første bestyrelsesmøde, hvis ikke konstitueringen er sket på generalforsamlingen. Der nærmere regler vedrørende indkaldelse til møde m.v. (forretningsorden) fastsættes af bestyrelsen selv.

Hvis ikke der er fastsat en forretningsorden eller andre regler om indkaldelse til bestyrelsesmøder kan man “låne” lidt af reglerne i selskabsretten (aktie- og anpartsselskabslovene).

Jeg henleder envidere opmærksomheden på reglerne om habilitet. Hvis der på et møde behandles et emne, som et bestyrelsesmedlem har en særlig interesse, bør dette medlem ikke deltage i behandlingen heraf.

Det forekommer dog ikke helt korrekt, at du ikke er blevet indkaldt til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og jeg vil derfor foreslå, at du anmoder formanden om en redegørelse herfor.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.