Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Refusionsopgørelse

Jeg har købt en andels bolig december 2006 og fra flytter den igen september 2010, med et nedslag på 25.00 kr, og efter købsaftalen er huset købt som beset andelen bliver solgt gennem en ejendomsmægler. På overdragelses dagen møder sælger (mig), køber, formanden, revisoren/administrator til andelsboligforeningen op, ved gennemgangen af boligen går formanden rundt og krydser af efter en liste, som jeg ikke underskriver, ser eller fået en kopi af. 21 dage efter modtager jeg en refusions opgørelse, som jeg ikke vil godkende, herefter bliver den nedsat med ca. 7000 kr og jeg vil stadig ikke godkende den, da jeg ikke mener den er rimelig. Så jeg vil spørge jer om følgende: 1: Skal andelsboligforeningen ikke lave en besigtigelse af boligen inden overdragelsesdagen? 2: Må foreningen efter overdragelsesdagen ud fra den liste jeg ikke har set, underskrevet eller fået en kopi af sende mig en refusionsopgørelse? jeg ved jo ikke hvad de efterfølgende har skrevet på. 3: Skal besigtigelsens resultat ikke underskriveres inden huset forlades efter besigtigelsen af både sælger, køber og foreningen (og evt. en bygge sagkyndig)? Og alle parter skal have en kopi, for at undgå muligheden for yderligere tilføjelser på besigtigelseslisten efter dagen. 4: Jeg fik ikke en kopi af alle referater, budgetter og vedtægter med mig ved fraflytningen, efter hvad jeg har forstået, har formanden pligt til at udlevere en kopi af det til mig, selv efter fraflytningen er det rigtigt? Og hvis ja hvad kan jeg gøre hvis de nægter? 5: Hvem skal være til stede ved en besigtigelse? 6: Andelsboligforeningen køre efter abf standard vedtægter, i den efter §15 stk. 6, skal sælger være gjort bekendt med hvilke fejl og mangler der skulle være på boligen inden 14 dage, har jeg misforstået dette? Og hvis jeg ikke har, hvad kan der gøres ren juridisk hvis de kommer efter 3 uger med opgørelsen (som i dette tilfælde)? Efter leje loven vil sagen frafalde totalt vil denne også det efter andelsboligloven? 7: Skal der ikke være en offentlig tilgængelig liste, hvorpå jeg som sælger vil kunne se hvad der minimum skal være i orden ved salg? 8: Hvis jeg har lavet forbedringer på huset og dette er godkendt som noget der skal modregnes ved overtagelsen, skal dette så ikke være på skrift på refusionsopgørelsen fra foreningen? 9: Kan foreningen overhovedet komme efter overtagelsesdagen med en refusionsopgørelse til sælger, når der står i købsaftalen fra ejendomsmægleren, som køber, sælger og foreningen har underskrevet, at andelen er købt som beset? 10: Hvad er det maksimale en revisor/administratoren må tage for en overdragelse? Og er 5250 kr rimeligt? Og i dette tilfælde har jeg haft ejendomsmægler på salget, så revisoren har kun haft en tlf. samtale med ejendomsmægleren + været med på overtagelsesdagen. 11: Må formanden tage 2000 kr for udført arbejde i forbindelse af salg? 12: Kan andelsboligforeningen kræve penge for gulvbelægning, når jeg ikke fik penge for det brugte gulvbelægning ved min overtagelse (gulvtæppet var ikke pænt ved min overtagelse, men jeg har ikke skiftet det og nu er det selvfølgelig ikke pænere)? 13: Ud fra hvad jeg skriver her, har jeg så overhovedet en sag og vil i påtage jer den hvis det er? Jeg føler mig virkelig magtesløs og urimeligt behandlet i sagen her, især fordi jeg ikke syntes at andelsbolig loven og vedtægterne hertil er særlig gennemskuelige for ”almindelige” mennesker.

Vores svar fra

>/b>
Det er meget forskelligt, hvordan forbedringer og mangler vurderes i andelsboligforeninger ved salg af andelslejligheder. Det skal fremgå af andelsboligforeningens vedtægter, hvordan vurderingen skal foretages og hvordan køber og sælger kan klage over denne vurdering.

Ved salg af andelslejligheder er du ikke beskyttet efter Lejelovens bestemmelser. Det er alene foreningens vedtægter, som bestemmer, hvordan lejligheden skal vurderes ved salg. Det er normalt, at vurderingen ikke bliver underskrevet – hverken af køber eller sælger. Til gengæld har du som sælger (og køber) normalt mulighed for at klage over vurderingen og eventuelt prøve den ved en domstol eller ved en voldgift.

Vurderingen skal indeholde alle de forbedringer som du har foretaget i lejligheden og eventuelt forbedringer som du købte sammen med andelen.

Hvem der skal være tilstede ved vurderingen skal fremgå af foreningens vedtægter.

Prisen på udarbejdelse af en overdragelsesaftale ligger normalt på omkring 4.000 kr. Der er ingen regler for, hvad dette arbejde må koste. Normalt er det aftalt mellem foreningen og administrator.

Det er ret ualmindeligt, at bestyrelsen tager et honorar i forbindelse med salg af andele – der er dog ingen regler, som forhindre bestyrelsen i at gøre dette.

Formanden har ikke pligt til at udlevere hverken vedtægter, regnskab eller andet materiale efter at du r fraflyttet foreningen. Det er dog normalt at formanden udleverer sådant materiale, hvis det efterspørges. Den mægler, som solgte din lejlighed må imidlertid ligge inde med materialet, så det er måske lettest for dig, at få materialet fra mægleren.

Der findes ingen officielle lister over, hvordan en andelslejlighed skal se ud ved fraflytning. Som hovedregel siger man, at lejligheden skal være i almindelig vedligeholdelsesstand uden fejl og mangler samt at lejligheden skal være rengjort.

Jeg kan godt forstå din følelse af magtesløshed, når du i sådan en sag står overfor en bestyrelse og en administrator. Hvis jeg var i dit sted, ville jeg henvende mig til en advokat med forstand på andelsboligforeninger og få ham til at køre sagen for dig.

Jeg håber dette besvarer dit spørgsmål. Har du yderligere eller uddybende spørgsmål, hører jeg gerne fra dig igen.

Med venlig hilsen

Colliers Ejendomsadministration A/S

Carsten Volden

Direktør

Codanhus – Gammel Kongevej 60 – 1850 Frederiksberg C

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.