Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Rådgivers ansvar

Da foreningen for ca. 7 år siden fik lagt nyt tag, engagerede vi en rådgivende ingeniør for bl.a. at føre tilsyn med entreprenørens udførelse af arbejdet. Der har siden været både 1 og 5 års eftersyn, hvor rådgiveren ikke fandt væsentlige fejl eller mangler. Nu syv år efter viser det sig ved konstatering af angreb af skimmelsvamp i en taglejlighed, at der er alvorlige fejl ved underisolering af taget, samt at inddækinger af skorsten og kvistlejligheder sandsynligvis er forkert udført. Forhold der alle kan være skyld i svampeangrebet, omend vi endnu ikke har fået foretaget en grundig gennemgang af en ekspert. Spørgsmålet er, hvilke muligheder vi som forening har for at gøre erstatningskrav gældende hos rådgiveren? Samt hvilken fremgangsmåde, der fremadrettet er den mest hensigstmæssige, da det er klar t vi snarest må foresøge at bekæmpe svampeangrebet og forebygge yderligere. På den anden side ønsker vi selvfølgelig ikke at ødelægge “bevismaterialet” før sagen føres af en advokat. Mange tak på forhånd. Peter Lyk-Jensen
Ejerforeningsnavn: E/F Rathsacksvej
Navn: Peter Lyk-Jensen

Vores svar fra

Kære Peter Lyk-Jensen
Normalt er der en 5 års forældelsesfrist, men da der er tale om fagfejl fra den tilsynsførende og fra håndværkerne og fejlene formentlig ikke kunne ses før efter 5 årsfristens udløb er der en mulighed for at gøre ansvar gældende overfor ingeniøren.
I bør søge spørgsmålet afklaret ved indhentning af en tenikerrapport fra en uvildig bygningskyndig og på baggrund heraf rette kravet mod ingeniøren, der formentlig vil anmlde kravet til sit ansvarsforsikringsselskab som herefter vil tage stilling på et professionnelt grundlag. I kan formentlig få en del af omkostningerne dækket til syn og skøn og evt retsag gennem foreningens retshjælpsforsikring. I skal have professionnel advokatbistand, hvis ingeniørens forsikringsselskab afviser(eller his han selv gør).

med venlig hilsen

Henning Petersen
advokat
Advodan Helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.