Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Problemer med salg af andel

I forbindelse med salg af vores andel pr 1 april i år, er der efterfølgende opstået problemer som bl.a. går ud på, at bestyrelsen ønsker de tidligere vurderede forbedringer sat ned i pris idet de skønner at prisen har været for høj. Jeg ønsker imidlertid at høre om de efter et salg kan “omstøde” den første vurdering af forbedringerne ( som i dette her tilfælde er ca. 40.000 kr ) eller om de har pligt til at komme med indsigelser inden overdragelsen af andelen? Ydermere viser det sig at vores ellers lovlige køkkenloft “spærer” for udluftningskanalen som vi ikke var klar over. Kommunen oplyser i den forbindelse, at forlængelse af udluftningskanalen ned gennem loftet kan accepteres, er køber dermed “tvunget” til at accepterer dette, eller kan køber kræve hele loftet ned pga den blokerede kanal? Hvis Køber iøvrigt ønsker loftet ned, vil jeg mene at det bør oplyses til sælger inden overdragelsen, eller kan kan komme efterfølgende og gøre krav på dette? På forhånd mange tak! Mvh Simon

Vores svar fra

Såfremt bestyrelsen på tidspunktet for salget har accepteret prisen på andelen, så er der, for mig at se, tale om et bindende tilsagn, som de ikke efterfølgende kan trække tilbage. Derfor er de bundet af den pris de jo, i princippet, selv har sat, og som såvel køber som sælger har accepteret.
Den omkring køkkenet er lidt mere træls, men såfremt Teknisk Forvaltning har meddelt, at den beskrevne løsning kan godkendes, og det er billigst, så må køber acceptere denne løsning. Såfremt køber herefter ønsker at loftet skal ned for at lave den anden løsning, så må de nøjes med det beløb du ellers skulle betale for ændringen. Og at du skal betale, er jeg ikke i tvivl om. Der er tale om en skjult fejl og/eller mangel, som du vidste – eller burde vide – om, og derfor hæfter du for det. Du er velkommen til at ringe til mig, for at få denne del uddybet, men jeg tror at du vil kunne indse, at det burde være undersøgt inden loftet blev opsat.

I en sag af denne art, er det sædvanligt, at man kapitaliserer fejlen/manglen, og aftaler hvad dette ville koste, og så erlægger beløbet. Hvordan køber så vil bruge pengene er købers problem.

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.