Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Problemer i lille andelsforening bestyrelse/formand

Min far på 91 flyttede for 2 år siden ind i en andelsbolig, og da han har problemer både hørelsesmæssigt og kognitivt, deltager jeg på hans vegne i generalforsamlinger mm. Andelsforeningen består af 5 andelsboliger, hvoraf en er lejet ud, fordi den ikke kunne blive solgt, og en anden indehaves af et par, der bruger den som ferielejlighed og bor i Jylland. Siden foreningens start har dette par været formand og administrator, og det fungerer meget dårligt, især i forhold til aftaler og generalforsamlingsvedtagelser med opgaver, som ikke bliver udført. Ved den årlige generalforsamling for et par uger siden, blev formanden, som flere gange tidligere, meget vred over (en fuldt berettiget) mistillid til ham, hvilket resulterede i, at han nedlagde både sit og hans kones hverv omgående, og der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d 25.5 med det formål at få valgt ny formand og bestyrelse. Problemet er, at der som sagerne står lige nu, ikke er nogen, der ønsker at være formand – to ældre kvinder og min far, der ikke kan påtage sig det, samt hende der udlejer sin lejlighed og heller ikke føler, hun er i stand til at påtage sig det. Hvad gør man i sådan en situation.

Mvh Birgitte Nielsen

— Birgitte Nielsen

Vores svar fra

Tak for dit spørgsmål.

Det er en meget problematisk situation, som vi desværre ikke ser helt sjældent. Foreningen skal ledes, og af vedtægterne vil det fremgå, at den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som bl.a. skal sørge for, at generalforsamlingsbeslutninger føres ud i livet.

Almindeligvis kan det beskrevne problem løses ved at foreningen indgår aftale med en professionel ejendomsadministrator, idet dette kan medvirke til at nogle medlemmer vil lade sig vælge til bestyrelsesposterne. Dette ikke fordi administrationsselskabet vil overflødiggøre en bestyrelse, men professionel ejendomsadministration vil udføre en lang række, af de mere driftsrelaterede opgaver, hvorved bestyrelsesarbejdet bliver reduceret meget betydeligt.

Hvis du ønsker at høre priser på ejendomsadministration, og hvilket opgaver administrator vil kunne løfte væk fra bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte mig på 49250958.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.