Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Problem med medlem

Jeg tillader mig at henvende mig til jer om et problem, vi har i vores Andelsboligforening. Jeg har tidligere henvendt mig i anden anledning. Vi har et medlem (A), tidligere bestyrelsesmedlem, som dermed burde være bekendt med foreningens vedtægter og husordensreglement, som efter sin fratrædelse tilsyneladende ønskede at sætte sig ud over disse. Vores bebyggelse afgrænses mod øst af et ældre levende hegn af ca. 5 m høje rønnetræer. Hegnet er afgrænsning mellem foreningens areal og en offentlig cykel-/gangsti. Hegnet fortsætter nordover som tilsvarende afgrænsning mellem stien og et privat boligområde, i alt af ca. 300 meters længde. Dette hegn ophørte midt ud for A’s have, så hun syntes, denne fik et usymmetrisk udseende. Ergo lod hun med sin nærmeste nabos hjælp (B) ca. 5 træer fælde – træerne ud for hendes have – uden ansøgning eller henvendelse til bestyrelsen. A havde i sin tid som bestyrelsesmedlem udtalt på et bestyrelsesmøde, at hun ønskede at fælde træerne, men havde fået afslag. Dette fik 2 naboer (C og D) til den 11. juni 2007 at fremsende en skriftlig klage til bestyrelsen, idet træerne gav læ i deres haver, og de følte sig i øvrigt generet af blikke fra forbipasserende på førnævnte sti. Bestyrelsen pålagde den 9. juli 2007 A om inden den 1. oktober 2007 at genetablere det hegn, som er beliggende på andelsboligforenings areal, og som sådan tilhører foreningen. Bestyrelsen tilbød at bekoste en forlængelse af hegnet, så dette derefter ville følge hele As havegrænse. Den 30. juli trak C og D klagen tilbage med begrundelsen, at de ikke vil være uvenner med A! Bestyrelsen havde i et nyhedsbrev til samtlige andelshavere omtalt sagen og forklaret, at foreningen ville bekoste de ekstra træer i forlængelse af det forhåbentligt genetablerede hegn. Dette fik B til at skrive et åbent brev til bestyrelsen. Bestyrelsens kompetence drages i brevet i tvivl om at kunne bekoste træer på foreningens regning. Bestyrelsen meddeler derfor B, at spørgsmålet vil blive taget op på førstkommende ordinær generalforsamling primo 2008. Spørgsmålet om genetablering af det fældede hegn er dog ikke til debat, og påbuddet er her den 17. oktober 2007 ikke efterkommet. A har imidlertid – hvilket bestyrelsen opfatter som en yderligere provokation – uansøgt opsat en udendørs lampe, som er helt forskellig fra den lampe, der ved byggeriet blev opsat som standard, og som stadig fås i handelen. Vedtægternes § 11, stk. 2 siger: Iværksættelsen af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens forslag til løsning af disse to afvigelser fra gældende bestemmelser er at sende A en anbefalet skriftlig meddelelse om, at hvis påbuddet om genetablering af hegnet og opsætning af godkendt udendørs lampe ikke er fulgt inden 1. december 2007, vil bestyrelsen bringe tingene i orden på As regning. I tilfælde af, at A ikke vil betale, går beløbet til inkasso. Vi vil nødig have politiet indblandet i sagen om hegnet, som jo tilhører os alle, og som uretmæssigt er fjernet af A. Sagen kompliceres også af, at den skriftlige klage fra C og D er trukket tilbage. Hvad gør vi som bestyrelse i denne penible situation, hvor vi føler, vi står magtesløse over for en beboer, der tilsyneladende ønsker at have sin handlefrihed, også i en andelsboligforening, hvor fællesskab og sammenhold burde være i højsædet? Vi vil være meget taknemmelige for et svar så hurtigt som muligt.

Vores svar fra

Jeg synes at  bestyrelsen har været meget langmodige. Man kunne forlængst være gået hårdere tilværks, med reetablering for A.s regning og man kunne have  præciseret at manglende overholdelse af foreningens regler kan betyde  risiko for eksklusion af foreningen. Nu synes jeg at I skal holde fast ved den fastlagte termin og derefter udføre arbejderne for A.s regning. I skal indhente tilbud og forelægge dem for A, således at hun ikke efterfølgende kan hævde at det udførte er alt for dyrt.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.