Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Private veje

I Københavns Kommune blev alle mindre veje gjort private per 01.01.12. Vi har desværre måttet overtaget et meget faldefærdigt fortorv, som vi nu har fået en “Forvarsling om påbud”, og snart et reelt påbud om reparation af fortorvet. Jeg har har kontaktet kommunens håndværkere, skal det laves ordentligt med fliser og sådan, kommer det til at koste op imod 150.000kr. Bare et nyt lag asfalt er noget billigere, men selvfølgelig også dyrt, da det gamle lag asfalt skal fjernes først. Også er der tilsidst lappeløsningen, som self er det billigste. Hvis ikke vi laver dette reparationsarbejde ender det med, at kommunen bare tager ud og laver det, og sender regningen til os.

Derved har vi dog ingen inflydelse på hvornår dette blir gjort, i hvilket omfang og hvor meget det kommer til at koste. Så derfor vil det være bedre, hvis vi fik det gjort selv. Udgifter over 20k skal op på en generalforsamling og godkendes af andelshaverne.

Jeg har ringet kommunen op og prøvet at forklare dem, at vi rigtig gerne vil lave det her fortorv, og få det lavet ordentligt, så det ser pænt ud, og ikke bare en lappeløsning. MEN at vi ikke kan gøre det lige nu, udgifter af den størrelse skal op på en generalforsamling, og at vi meget gerne vil tage det op på vores næste generalforsamling, men at den først ligger i januar måned.

Kommunen mener dog ikke at de kan vente så længe. Det er til fare for sikkerheden, så derfor skal det laves NU, inden der er gået 2 uger. Det eneste han kan sige er, at det er han ligeglad med vores regler, for det handler om sikkerhed, og det er bare vores ulykke, at det ikke er blevet opdatet af fortorvet var i sådant forfald, før nu.

Det hele virker på mig noget unfair, at vi skal reparere et fortorv, som var lige så slidt for et år siden, hvor kommunen ejede vejen. Vi vil som udgangspunkt gerne reparere det, specielt når det handler om forgængernes sikkerhed, men det ville være rart at have tid nok til at indhente tilbud, få det op til en afstemning, og få lavet et ordentligt stykke arbejde, istedet for blot en lappeløsning. Vil vi, som bestyrelse og andelsboligforening, have nogen chance for at klage over dette eller få det udsat?

Vores svar fra

Privatvejloven indeholder ret detaljerede regler for, hvornår en kommune kan give pålæg om udbedring af en fælles vej. Herunder har kommunen en kompetence til at skønne, hvornår der er nødvendigt at udbedre så vejen er i en ”god og forsvarlig stand” jf. lovens tekst.

Det er som udgangspunkt svært at tilsidesætte kommunens skøn for, hvornår der er nødvendigt at udbedre en fællesvej, medmindre skønnet da er åbenbart urimeligt.

Men hvis I vil vinde tid for at få en bedre løsning, bør/kan det undersøges, om de formelle procedurer for varsling af vejsyn m.v. er overholdt til punkt og prikke, herunder skal der anlægges retssag inden for en frist jf. vejlovens § 20 og 21, hvis I vil protestere. Her skal I rådføre jer med en advokat.

Når I vitterlig har en god begrundelse for at lave et bedre vejprojekt (sammenholdt med kommunens løsning), kan I også forsøge at løfte sagen op på et lokalpolitisk plan, hvis ellers de øvrige vejberettigede ligesom jer er indstillet på selv at lave et bedre vejprojekt. Altså få lydhørhed i det relevante politiske udvalg.

Hvis vejen/fortovet er så ringe, at der er konkret fare for personfærdsel m.v., skal det problem selvfølgelig løses midlertidigt.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.