Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Prisudvikling på andelens værdi

Spørgsmål: Hej. § 15 a) i standardvedtægten (fundet her på siden) beskriver følgende: “Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsam-ling. Andelenes pris og eventuelle prisudvik¬ling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættel¬se er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. ” Hvordan skal ordene “med eventuel prisudvikling” forstås. Betyder det, at det er muligt at fastlægge en generel prisudvikling for det kommende år (til næste generalforsamling) f.eks. ud fra en historisk prisudvikling. Såfremt dette er tilfældet giver det mulighed for en væsentlig “blødere” prisudvikling på andelen end de nuværende “hop” i priserne hvert andet år. Jeg ser frem til at høre fra Jer. Med venlig hilsen Kim
 

Vores svar fra

Kære Kim
Jeg har i min tid set en del vedtægter og i nogle af disse har man indføjet en beslutning om at stigningen i andelskronen deles over 12 måneder således at prisstigen fordele jævnt. Det er dette der menes. Jeg vil dog ikke anbefale dette idet det som regel gør at andelshaver mister overblikket over værdien af andelen.
 
Håber det er til at forstå ellers kontakt mig igen.
 
Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk
 
_________________________________________________________
 
Respons spørgsmål: Tak for en meget hurtig tilbagemelding.
Jeg læser svaret som muligheden for at dele den stigningen i værdiansættelsen på nyeste generalforsamlig over en fremtidig periode.
Jeg var mere interesseret i muligheden for – med baggrund i den historiske udvikling – at foruddiskontere en kommende værdistigning.
Eksempel:
Andelen er med baggrund i vurdering pr. 1.10.2002 vurderet til kr. 200.000 i regnskabet for 2002. Andelen er med baggrund i årsregulering pr. 1.10.2003 vurderet til kr. 200.000 i regnskabet for 2003. Andelen er med baggrund i vurdering pr. 1.10.2004 vurderet til kr. 300.000 i regnskabet for 2004. Andelen er med baggrund i årsregulering pr. 1.10.2005 vurderet til kr. 300.000 i regnskabet for 2005. Andelen bliver med baggrund i årsregulering pr. 1.10.2006 vurderet til kr. 400.000 i regnskabet for 2006. Der har således historisk set været en stigning på kr. 100.000 hvert andet år, svarende til 4.166,67 pr. måned.
Kan det, på generalforsamling i 2007, hvor værdien sættes til kr. 400.000 pr. andel, besluttes at andelen i det kommende år stiger med kr. 4.166,67 pr. måned, med baggrund i en forventes udvikling?
Ovenstående vil gøre det mere reelt for en andelshaver at sælge på de ”trælse” tidspunkter af året (lige før generalforsamling).
Jeg er opmærksom på, at en sådan vedtagelse vil kunne have modsat rettet fortegn i nedgangstider, men det vil stadig gøre udviklingen i værdiansættelsen mere jævn.
Jeg ser frem til at høre fra Jer igen. Med venlig hilsen Kim

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.