Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Prisnedslag iforb. med vedligeh…..

SPØRGSMÅL:

Jeg har overtaget en andelslejlighed pr. 01/11-03 fra et dødsbo. Værdien er opgjort til den gældende andelsværdi uden tillæg for forbedringer og løsøre.
Lejligheden er ikke vurderet af en vurderingsmand. Voldgiftsmand tilkaldes kun såfremt der opstår tvist mellem parterne omkring fastsættelse af pris for forandringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Denne udpeges af ABF.

De spørgsmål jeg har omhandler prisnedslag i forbindelse med vedligeholdelsesstand, fejl og mangler.

Lejligheden fremstod ikke rengjort ved overtagelse, og den trænger i.h.t.
til kontrakten – og ved selvsyn – til totalrengøring.
Kan jeg kræve at sælger (boet) skal betale dette?

Bestyrelsen har tilbageholdt penge til sikkerhed for vedligeholdelsesstand, fejl og mangler, hvilke også fremgår af købsaftalen.
Går manglende totalrengøring ind under manglende vedligeholdelsesstand, fejl eller mangler?

Hvordan opgør jeg i det hele taget hvad der er manglende vedligeholdelsesstand, fejl og mangler? Det er jo et vurderingsspørgsmål, som kan være forskelligt parterne imellem.

I kontrakten står der endvidere, at “Køber overtager lejligheden i den stand, der er og forefindes”.
I vedtægterne står der bl.a. “En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen….En andelshavers vedligeholdsespligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde.”

Jeg er opmærksom på, at der er en frist på 14 dage til at gøre indsigelse mod vedlligeholdelsesstanden, fejl og mangler til foreningens bestyrelse.
Jeg har noteret diverse fejl og mangler som dokumenteres med foto, men har endnu ikke endeligt forelagt disse til bestyrelsen. Bl.a. havde lejligheden tidligere faste tæpper, som nu er fjernet, og plankegulvet er skadet (plakerne er gået fra hinanden og har løftet sig), hvor der tidligere har stået en kakkelovn.

I realiteten kan jeg jo ikke gøre noget ved lejligheden i denne periode, da beviserne i så fald vil forsvinde.
Jeg håber I kan vejlede mig lidt med hensyn til dette.

Med venlig hilsen
Mikael Jakobsen

Vores svar fra

Når man overtager en tidligere leje bolig er det meget typisk er vedligeholdelsen ikke er noget at prale af.

Derfor vil mange foreninger for en god ordens skyld få lavet en vurdering af lejligheden, hvor mange typisk så kan få et tilskud til istandsættelsen, idet det vurderes, at standen af lejligheden berettiger til fradrag for manglende vedligeholdelse. Imidlertid fremgår det som vi læser det, at lejligheden er købt som beset, hvilket normalt betyder, at du har accepteret at overtage lejligheden i den stand, som den er præsenteret uden at du kan gøre noget krav gældende. Vi vil dog anbefale, at du retter henvendelse til bestyrelse/administrator for en nærmere redegørelse omkring de forhold som du synes bør berettige til lidt hjælp til istandsættelsen – du skal nok bare være instillet på, at du ikke har krav på dette.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.