Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Prisfastsættelse

Vi er en lille forening (18 andele), som er i gang med et taglejlighedsprojekt (4.sal), og er nu blevet uenige om prisen på arealet der er til rådighed. For omkring 4 år siden gik projektet i gang med opsigelse af klubværeser og 2 lejligheder i opgang nr 8. For at projektet kunne løbe rundt, blev arealet solgt til den nominelle værdi (ca. 20.000 for 100 m2), for på den måde at give en støtte eller et tilskud til skallen. Projektet indebar at holde andelsforeningen skadesløs. Dvs nedrivning af klubværelser, el og vvs. og etableringen af nye lejligheder skulle stå for de nye andelshaveres egen regning og risiko. Andelsforeningen ville dog få stor gavn af at klubværelserne blev nedlagt, og efterfølgende er huset også steget kraftigt i værdi mest pga af den generalle tendens, men også i kraft af projektet, fordi klubværelser ikke var et positivt aktiv for andelsforening. I 2005 fraflytter den andelshaver som havde købt det resterende 4.sals areal i opgang 10 til den nominelle værdi, og tilbage betaler købsprisen. Arealet består stadig af klubværelser med lejere. Til generalforsamlingen i 2006 forslog vi og 2 andre andelshavere at overtage arealet for at udvide. Dvs. på samme betingelser som da projektet startede, men vi (3.th og 3.tv) ville blot bygge op fra 3.sal og den nye andelshaver 4.tv ville udvide med et værelse. Bestyrelsen forslog at vi kunne overtage arealet til det halve af andelskronen (2005 = 6.712 m2 ), og med de samme betingelser iøvrigt. Ingen af foreslagene blev vedtaget. og der blev istedet nedsat et udvalg som skulle komme en løsning nærmere. Dette udvalg vedtog at afvente, at projektet i nr 8 blev afsluttet, fordi der var kommet splid om hvad og hvor meget der kunne tilskrives som forbedringer og hvad der var skal. Afslutningen på projektet i nr. 8 blev trukket i langdrag og de kom først til enighed lige før generalforsamlingen her i 2007, hvor bestyrelsen nu laver et et nyt foreslag, som går ud på at vi skal give den halve andelskrone, men det er den til hver tid gældende andelskrone (2007 = 16.400 m2). Vi havde regnede med at vi skulle lave et kompromis og komme bestyrelsen i møde på grundlag af den forrige generalforsamling, og kom derfor med et forslag baseret på værdien af andelskronen ano 2005. Begge forslag blev afvist på generalforsamlingen. Der er ingen af os der fremsatte forslaget i 2006, der nu kan leve op til bestyrelsens krav, og byggeprojektet med 3 andelshavere der gerne vil udvide sammen er grundstødt.. Vi (3.th) vil dog stadig gerne have muligeheden for at kunne udvide men er af den holdning at den nuværende andelskrone er alt for højt vurderet, især hvis vi skal tage alle omkostninger og hele risikoen ved nedrivning og reetableringen. Lejerne i klubværelserne nu alle opsagt og fraflyttet pr 1/7-07, så projektet skal snart skydes i gang for at andelsforeningen ikke skal tabe penge. Så nu er mit spørgsmål hvordan skal vi fastsætte prien ca 200 m2 ubeboede klubværelser? Vi (3.th) vil gerne udvide med ca 50 m2, hvad skal vi betale og hvad skal f.eks. en ekstern betale for de øvrige 150m2? Kan andelsforeningen f.eks. tage et pant i de udvide m2 så betalingen først kommer til udbetaling ved fraflytning og salg, fordi vi ikke kan rejse det forventede beløb her og nu?

Vores svar fra

Det er en meget kompliceret forhistorie, som kræver et svar baseret på ejerforeningens generalforsamlingsreferater mv.
Prisen på de arealer der skal sælges og beslutnigen om at sælge skal træffes på en generalforsamling med den i vedtægten forlangte (kvalificerede?) majoritet.Det er sædvanligt at sælge til en pris under den almindligt gældende andelskrone.Forslag om prisfastsættelse skal altså fre,msættes på en generalforsamling, som træffer den endelige beslutning, med en frist inden hvilken aftaler skal være indgået, f.eks inden  næste ordinære generalforsamling, eller f.eks til 80% af den til enhver tid gælden de andeskrone. Køberen får ved købet en andelsbolig med tilhørende andelsbevis som kan belånes i banken, således at købesummen kan betales kontant til foreningen.Om foreningen vil sælge på kredit med pant i andelsbeviset skal ligeledes afgøres på en generalforsamling. Jeg tilråder kontant afregning til foreningen.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.