Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Pris for vurdering af forbedringer

Vi overvejer at skulle sælge vores andelslejlighed på 117 kvm og var i den forbindelse interesserede i at vide, hvad vi kunne forvente os i relation til værdien af vores forbedringer. Af vores forenings vedtægter fremgår det, at en ekstern skal foretage vurderingen og vi skal også bruge et bestemt firma. Det pågældende firma fik vi så ud til at se lejligheden og modtage det omfattende bilagsmateriale vi havde udarbejdet i forbindelse med tidligere renovering (alt var nummereret og sat op i et regneark og der var udførlige og præcise regninger på alt – ca 50 stk i alt). Efterfølgende modtog vi en rapport og så også en regning via vores forenings administrator. Denne regning lyder på godt kr 14.000 ekskl. moms, hvilket vi finder urimeligt højt i forhold til det udførte arbejde. Vi modtog først regningen med 6 måneders forsinkelse og tænkte derfor at foreningen sikkert allerede havde betalt regning grundet den – troede vi – lille størrelse. Vi vil naturligvis gerne betale for en sådan vurdering, men forestillede os et beløb i omegnen af de 3.500-4.000 kr som det bl.a. fremgår af ABF’s hjemmeside. Hvordan skal vi forholde os? Regningen er jo blevet betalt af foreningens administrator, men uden vores godkendelse. 

Vores svar fra

 
Det lyder umiddelbart ganske dyrt.

Der er ikke noget til hinder for at det af vedtægterne fremgår at sælgende andelshaver skal lade værdien af forbedringer opgøre af ekstern vurderingsmand. Efter princippet i købelovens § 72, er du som rekvirent forpligtet til at betale, hvad der bliver forlangt, hvis det krævede ligger inden for det rimelige, når henses til ydelsens art og omfang samt gængs pris.

Med det forbehold, at jeg ikke kender til det konkrete omfang af arbejdet med vurderingen af jeres lejlighed, må jeg meddele, at arbejdet almindeligvis bør kunne gøres for de beløb, som oplyses på  ABF’ hjemmeside.

Du bør gøre indsigelse over for bestyrelsen og anføre, at prisen ikke står i rimeligt forhold til den leverede ydelse og meddele, at du er indstillet på at betale et rimeligt beløb, som du må vurdere størrrelsen af på baggrund af dit kendskab til det af vurderingsmanden udførte arbejde.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
 

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.