Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Pris flyder i købsaftale

Min datter har fået tilbudt en aktielejlighed og har modtaget en købsaftale med overtagelsesdato 1.2.2008. I købsaftalen er anført ” Det bemærkes at prisen for aktien i foreningens formue er medtaget i købsaftalen med det beløb, som fremgår af årsregnskabet 2006. Såfremt afslutningen af årsregnskabet for 2007 medfører en forhøjelse/nedsættelse af aktieværdien, vil der ske regulering af købesummen.” + ” Ifølge selskabets vedtægter og gældende lovgivning skal nærværende overdragelse, herunder prisfastsættelse, godkendes af ejendomsaktieselskabets bestyrelse” I vedtægterne står ” Ingen aktie har særlige rettigheder. Enhver aktionær har ret til at bebo en lejlighed i selskabets ejendom og er forpligtet til at lade sine aktier indløse af ejendomsselskabet, når man fraflytter selskabets ejendom, til den kurs der kan opnås efter reglerne i disse vedtægter.” + I forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af aktiens værdi for perioden indtil næste generalforsamling jrf§ 20 (omhandler varsel og hvornår generalforsamling) Forslaget anføres som note til regnskabet” + “værdien af aktien i selskabets formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Aktiens pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Vi har forsøgt at få oplyst hos skat hvad vurderinger bliver, men de svarer at den først kommer medio april i 2008. Kan det være rigtigt at man ikke ved hvilken pris man har handlet til før man har boet i 3 måneder i lejligheden. Desuden er det også et spørgsmål om hun har råd til at købe til højere pris. Går lov over vedtægter, idet man siger det er en gråzone loven ikke tager højde for. Hvis i mener prisen skal være fastsat, hvad gør man så – idet administrator (advokat)ikke vil høre på argumenter? Min datter vil frygtelig gerne have lejligheden. Kan man få fri proces til en retssag og skal man bare skrive under?

Vores svar fra

Det er et meget interessant spørgsmål du har fremsat, idet det ikke er 100% afklaret i praksis.

Der foreligger to afgørelser fra Østre Landsret som begge kommer til hver deres resultat i to lignende sager.
Så vidt det er mig bekendt, er begge afgørelser anket til Højesteret og vi må således afvente afgørelsen herfra før man kan sige noget med sikkerhed.

Udgangspunktet er naturligvis, at du ikke må betale overpris for din andelsbolig, men spørgsmålet er om der er tale om “overpris” når prisen blot afspejler den faktiske værdi på tidspunktet for overdragelsen, idet den offentlige ejendomsvurdering jo vil være gældende med tilbagevirkende kraft når først den er offentliggjort af SKAT.

Jeg er enig i dine betragtninger om, at man bør vide hvilken pris lejligheden er fastsat til inden man skriver under, og man kan diskutere, hvorvidt prisen har den fornødne specifikation jf. andelsboliglovens § 6, stk. 1, når den indeholder en reguleringsklausul.

Jeg vil råde dig, som køber, til at indgå dialog med sælger om, at prisen enten fastsættes til den på seneste generalforsamling fastsatte pris, eller at I først indgår aftale om køb af lejeligheden når den kommende værdifastsættelse er endelig fastsat.

Hvorvidt du kan opnå fri proces i en sag som denne er svært at svare på idet, det også kommer an på dine økonomiske forhold. Jeg vil derfor råde dig til at kontakte en advokat herom mhp. en nærmere afklaring af disse forhold.

Med venlig hilsen
ADVODAN HOLBÆK
Rasmus Nilsson
Advokatfuldmægtig
ADVODAN | Havnepladsen 4-6 | 4300 Holbæk
Tlf: 59 43 44 45 | Fax: 59 44 53 75
Email: rn@holbaek.advodan.dk  | www.advodan.dk/holbaek 
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.