Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Pris af andel efter indragelse af tagetage

Spørgsmål: Vi er en andelsboligforening med 20 lejligheder fordelt på 4 opgange. For nogle år siden fik de øverste 4 lejligheder lov til at inddrage loftet over deres bolig til deres lejlighed. De 4 andelshavere skulle selv betale alle udgifter vedr. ombygningen, men de betalte ikke et beløb til foreningen for de ekstra m2 på loftet. Foreningens vedtægter blev tilføjet flg: “Andelsboligforeningen giver beboerne på 4.sal ret til at etablere bolig ovenover deres egen lejlighed. Etableringen af beboelse på loftet anses for en varig forbedring og finansieres af den enkelte andelshaver. Etableringen af beboelse på loftet får dermed ikke indflydelse på beboernes andel af foreningens formue. Da etableringen af beboelse anses for en varig forbedring, skal der ikke ske afskrivning af forbedringen ved overdragelse.” Ved salg af 4. sals-lejlighederne har vi indtil nu brugt flg. model: Foreningens samlede formue divideret med det samlede antal lejligheder (20). Hertil har 4. salslejlighederne tillagt deres udgifter til etablering af bolig på loftet (fratrukket afskrivninger) (den offentlige vurdering anvendes). Mit spørgsmål er nu: Er denne model lovlig? Eller kan 4. sals-lejlighederne ikke tillægge deres forbedringsudgifter, fordi de måske allerede er medtaget i den offentlige vurdering ? (de ekstra m2 på loftet er indberettet til BBR).

Vores svar fra

Kære Torben
Modellen er lovlig men ikke særlig hensigtsmæssig.Hvis der er sket indberetning til kommunen vil BBR være tilrettet med de  tilførte m2 og ejendomsskatten alt andet lige forøget. I betaler alle til ejendomsskatten. En valuar vil inddrage værdien af loftsindretningen i sin vurdering af ejendommen, ligesom skattemyndigheden i sin vurdering vil medinddrage de tilførte m2. Herved forøges andelskronen. Når 4.sals-andelstagerne herefter indregner værdien af  “forbedringen” af loftet, kan der være risiko for at lovens prismaksimeringsregler bliver tilsidesat, hvis foreningen fastsætter andelskronen efter enten den offentlige vurdering eller handelsværdien.Men hvis  I har fastsat andelskronen forsigtigt er der efter min vurdering ikke tale om en ulovlig ordning.Men uhensigtsmæssig. Hvad betalte man (4.salsandelstagerne) i sin tid for loftet ?  Betales der boligydelse efter det samlede areal, incl loftareal ?
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.