Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Personligt fradrag ved låntagning?

Kan det have sin rigtighed, som vi har ladet os fortælle, at en ændring af lovgivningen betyder, at i små andelsboligforeninger kan de enkelte andelsejere få personligt fradrag for andelsforeningen låntagning?

Vores svar fra

Der er ikke tale om en ændring i lovgivningen, men det er korrekt, at små andelsboligforeninger kan få fradragsret for foreningens gæld.
Kravene er at:
antallet af medlemmer må højst være 15
antallet af beboelseslejligheder må højst være 3
beslutninger kræver enstemmighed blandt medlemmerne
medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for foreningens gæld
medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres andel
Hvis ovenstående er opfyldt, kan ligningsmyndighederne anerkede, at medlemmerne har fradragsret for de prioriteter, der er indestående i ejendommen. Driften skal også tages i betragtning, ligesom der i dag beregnes ejendomsværdiskat.

En anden mulighed er, at foreningen låner pengene i kreditforeningen, og videreudlåner de samme penge til andelshaverne. På den måde får andelshaverne rentefradragsret, men foreningen skal agere bank og kreditvurdere andelshaverne. Foreningen skal i hvert enkelt tilfælde søge bindende ligningssvar hos Skat. Desuden skal foreningen betale stempel til både kreditforeningslån og andelshavernes ejerpantebreve, der skal ligge til sikkerhed for andelhaverens lån hos andelsboligforeningen, og ejerpantebrevet skal lyses i andelsbogen. Ved denne konstruktion betales der dobbelt stempel, i forhold til når foreningen låner almindeligt. Konstruktionen er så kompliceret, at kun ganske få foreninger har valgt den model.

En mindre omkostningskrævende og lettere administrativ model er, at andelshaverne betaler et betydeligt større indskud, som giver fradragsret til den enkelte andelshaver. Indskuddet kan eksempelvis udgøre kr. 5.000 pr. kvm, og ved den model, vil forenignens låneoptagelse blive tilsvarende mindre.

De sidste 2 modeller kan benyttes af andelsboligforeninger uanset størrelse.

Med venlig hilsen
Klaus Folmann
Erhvervsrådgiver

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.