Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Parkering af trailer

Jeg bor i en andelsboligforening hvor vi har nogle store umarkerede parkeringsarealer. Der har igennem flere år været parkeret et par forskellige trailere af forskellige beboere(indregistrerede). Jeg har i perioder min båd holdende på en lovlig indregistreret trailer. I den forbindelse har jeg nu modtaget skriftlig påkrav om at fjerne den inden 8 dage. I modsat fald vil det blive betragtet som misligholdelse og vil kunne medføre eksklusion af foreningen. Mine spørgsmål er: 1) Må bestyrelsen sætte grænser for at der ikke må holde indregistrerede trailere på foreningens parkeringspladser uden at det er nævnt i vedtægterne ? og må de sætte begrænsninger for specifikke typer af indregistrerede trailere ? 2) Hvis det er nævnt i vedtægterne at der ikke må holde trailere må bestyrelsen så bestemme at det kun gælder nogle trailere (f.eks. bådtrailere) selvom de er lovligt indregistrerede ? Problemet er at andre trailere tilsyneladende får lov at blive holdende og har gjort det i mange år. 3) Såfremt det er muligt for en andelsboligforening at forbyde indregistrerede trailere eller visse typer af indregistrerede trailere på foreningens parkeringspladser, skal det så ikke vedtages ved en afstemning på en generalforsamling med et vist flertal ? eller bestyrelsen tillade sig at indsætte bestemmelsen og lade den gælde eksisterende beboere, som dermed kan være nødsaget til at sælge sin trailer ?

Vores svar fra

Hvis vedtægten ikke regulerer brugen af parkeringspladserne –  og der ikke er truffet andre beslutninger herom – er det som udgangspunkt bestyrelsen, der beslutter hvilke retningslinjer, der skal gælde. Retningslinjerne skal dog fastsættes på et sagligt grundlag.
 
Hvis der i vedtægten derimod er et generelt forbud mod parkering af trailere, ligger det uden for bestyrelsens kompetence, at give tilladelse til nogle trailere og ikke andre.
 
Herudover er det naturligvis en mulighed, at spørgsmålet bringes op på en generalforsamling. Beslutning om nærmere regulering vil her som udgangspunkt kunne ske med simpelt flertal, med mindre vedtægten allerede berører emnet, i hvilket tilfælde der vil være tale om en vedtægtsændring, der kræver kvalificeret flertal. Du bør derfor tjekke jeres vedtægter.
 
 
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.