Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Pant i ejendommen der er større end lejlighedens andelsværdi berettiger til hvad så ?

Et lidt “kompliceret” spørgsmål…Vï står i den situation, at en enkelt andelshaver (muligvis flere) har optaget pant i ejendommen for næsten hele værdien af pålydende af deres andelsbevis. Såfremt andelskronen så efterfølgende bliver væsentligt nedskrevet pga. faldende ejendomsvurdering (hvilket er forventeligt i disse år), har disse andelshavere altså pludselig beslaglagt en større pantværdi, end deres andel er værd. Foreningens formue opgjort udfra gældende regelsæt “den teoretiske nettoindtægt ved salg som udlejningsejendom” bliver så formindsket uforholdsvismæssigt meget pga. denne/disse andelshavere. Mit spørgsmål er, hvad effekt dette har på andelskronens værdi ?

Vores svar fra

Andelshaverne har ikke mulighed for at tage pant i ejendommen. De pantsætter alene deres andelsbevis og det er således det pågældende pengeinstitut, der eventuelt ikke har sikkerhed for sine udlån. Den enkelte andelshavers pantsætning har således ingen effekt på ejendommens værdi, andelskronen eller andet vedrørende andelsforeningen.

Såfremt andelsboligen sælges til en lavere pris end andelen er pantsat til, taber banken det pågældende beløb, såfremt andelshaveren ikke selv kan betale.

Med venlig hilsen

H.H. de Lichtenberg

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.