Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Overskudsdeling ved opløsning af forening

Vores andelsforening er en villa delt i to andele. Vi bor to familier og er ved at gennemgå vores vedtægter. Vores spørgsmål lyder: ved en opløsning af foreningen og salg af ejendom opstår der et provenuet ved salg. Provenuet skal deles ml nuværende og tidligere andelshavere. Hvad siger standart vedtægter om overskudsdeling. Er det udelukkende ml nuværende andelshavere eller er det mellem nuværende og tidligere andelshavere indenfor de sidste 5 eller 10 år ? Vi vil nemlig gerne have tilføjet et punkt om forældelsesfrist for overskudsdeling til vores vedtægter 

Vores svar fra

 
I kan ikke bruge standartvedtægterne som gælder for egentlige andelsboligforeninger. I er en såkaldt lille andelsboligforening og der er kun jeres egne vedtægter som er bestemmende.

Hvis der ikke i de nuværende vedtægter ”forældelsesfrister” i forhold til tidligere medlemmer vil man efter min opfattelse ikke være berettiget til at indføre sådanne frister.

Det er dog svært at udtale sig nærmere når man ikke har set de konkrete vedtægter.

Hvis I er ved at sælge huset nu tror jeg ikke at I kan nøjes med at dele med tilligere medlemmer som er udmeldt for minder end 5 år siden.

Med venlig hilsen

Ebbe Gregers Madsen

Advokatkompagniet A/S
Advokataktieselskab
Margrethepladsen 4, Plan 4
8000 Århus C
Web:     www.advokatkompagniet.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.