Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Overdragelse/udlejning af andelsbolig

Spørgsmål: Må man overlade sin andel til en anden, selv om det er een fra husstanden og hvor gammel skal vedkommende i så fald være (myndig)?? Vi har en andelshaver, der skal flytte sammen med sin nye kæreste og ønsker at overlade sin lejlighed til sin datter på 16 år, indtil hun finder ud af, om det går og andelen evt. skal sælges. Der står følgende i vedtægterne: “§ 3, stk. 2. Hvert medlem må kun have brugsret til en bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog § 12” “§ 12. En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet” Må man “udleje” til en person på 16 år? Hvis ikke hun får lov at udleje til sin datter, siger hun, at hun vil sælge til hende (datteren på 16) i stedet. Må man eje en andel, når man kun er 16 år? Kan hun sælge lejligheden til datteren med sig selv som værge og på den måde lade datteren overtage lejligheden??

Vores svar fra

 
Hvad angår fremleje af andelen til datteren er dette jvf. jeres vedtægter ikke muligt idet fraværet ikke kan betragtes som midlertidigt og heller ikke tidsbegrænset.
 
Hvad angår salg af andelen til en ikke myndig kan jeg oplyse at dette ikke kan lade sig gøre idet hun ikke kan forpligtes økonomisk og det samtidig er således at moderen ikke kan købe andelen på datterens vegne idet vedtægterne foreskriver at andelshaveren skal bebo andelen.
 
Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.