Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Afklaring omkring overdragelse

Er nedenstående vedtægts regel lovbefalet – eller kan en andelsbolig forening flytte rundt på fortrinsretten eller udelade dele af vedtægterne ?? Er det ubetinget andels indehaveren der har første ret til at bestemme hvem der skal overtage/købe ??? “Overdragelse af andelen § 14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. stk. 2. Fortrinsret til at overtage andel og lejlighed skal gives i følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i § 20 og § 21: a) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op eller nedstigende linie, ved bytning, eller til en person, der i mindst et år før overdragelsen har haft fælles husstand med andelshaveren” …..o.s.v

Vores svar fra

Nej nævnte bestemmelse er ikke dikteret i lovgivningen omkring andelsboliger.

Det er sædvanligt at der i andelsboligforeningernes vedtægter er bestemmelser der regulerer hvem overdragelse kan ske til, ligesom det er sædvanligt, at finde bestemmelser, der opstiller en prioriteret rækkefølger over hvem der skal overdrages til, såfremt der måtte være flere interesserede.

Da der ikke er tale om lovgivne bestemmelser er der intet til hinder for at foreningen – på generalforsamlingen – ændrer bestemmelsen. Du skal dog være opmærksom på at der er tale omvedtægtsændring, som sædvanligvis kræver kvalificeret majoritet (almindeligvis 2/3), ligesom der ligeledes sædvanligvis kræves at 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen. Du må undersøge reglerne for vedtægtsændring i din forenings vedtægter.

Jeg håber ovennævnte besvarer dit spørgsmål. Har du supplerende spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på nedennævnte telefonnummer.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.