Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Overdragelse af lejlighed til hustandsmedlem

Vi bor to piger i andelen. Den ene ejer andelen og den anden bor i lejligheden sammen med ejeren, men er ikke lejer. Ejeren af andelen vil gerne overdrage andelen helt til hustandsmedlemmet, som ikke er ejer. Og der er mulighed for dette inden for andelforeningens vedtægter. Mit spørgsmål relaterer sig til overdragelse/købssummen. Er der regler for en minimumspris. Altså kan bestyrelsen finde på at modsætte sig at en andel vurderet til 1,4 mio. kr. overdrages/sælges til 1 mio. kr. eksempel?

Vores svar fra

Maksimalprisreglerne i andelsboligforeningsloven sætter et loft over den pris, som en sælger lovligt kan opkræve. Derimod er der ikke noget til hinder for, at en andelsbolig sælges billigere. Ofte er markedsprisen da også lavere end den maksimalpris, som sælger ellers lovligt ville kunne sælge til. Bestyrelsen har som udgangspunkt ikke nogen adgang til at modsætte sig en overdragelse – blot fordi der sælges til under den maksimal tilladte pris.

Hvis sælgeren har givet sin bank pantesikkerhed i andelen, skal administrator og bestyrelsen dog naturligvis tjekke, at købesummen er høj nok til at dække bankens tinglyste panteret. En køber skal ikke acceptere, at sælgers gamle tinglyste lån fortsat hænger på boligen.

Hvis der i vedtægten, som du skriver, er åbnet mulighed for og ret til, at der kan overdrages til et husstandsmedlem, ser jeg ikke umiddelbart noget problem i jeres handel – hvis bestyrelsen ellers er enig i, at ”køber” er en del af ”husstanden”.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.