Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Overdragelse af grundstykke

Spørgsmål: Vores huse er udlagt som fritstående huse og mit spørgsmål er omkring den tilstand de fritliggende jordstykker skal overdrages til andelshaverne. Som situationer er p.t. er den jord som i sin tid lå på grundstykkerne lagt tilbage efter at byggerierne er tilendebragt. Men den jord består af bygningsaffald og lerjord som ikke kan anvendes til haveformål. Beplantning og græsarealer. Der er klaget over jorden som ikke kan bortlede vand – og der er lovet jordgrubning samt rensning af jorden. Men nu er der rod overalt – og byggeriet er ikke færdigt endnu. Vej og belysning mangler ligesom den omtalte jord er meget utilfredsstillende anlagt af en stor gravemaskine der glattede lidt ud her og hist men uden at jorden blev renset for byggeaffald. Mit spørgsmål er: Findes der ikke regler for hvordan en bygherre skal aflevere en færdig byggeplads. Hvis de findes hvor kan vi så hente dem.  

Vores svar fra

Jeg forstår at spørgsmålet rejses på vegne foreningen.
Det bør fremgå af tegningsmateriale, overdragelsesdokumenter m.v. i hvilken stand udenoms  arealer skal afleveres og jeg mener ikke det kan være i overensstemmelse med aftalegrundlaget at I skal overtage jord med byggeaffald m.v.

Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

ADVODAN ÅRHUS Advokataktieselskab | Margrethepladsen 4, 3. sal | 8000 Århus C
Tlf.: 86 12 44 00 | Fax: 86 13 03 09
e-mail: ebgm@advodan.dk | www.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.