Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Overdragelse af andelslejlighed

Min svigermor har en andelslejlighed på Frederiksberg efter at denne har været lejelejlighed. På andelsbeviset står både min svigermor og min kone fra starten. 1) Ved min svigermors død eller fraflyttelse kan min kone overdrage lejligheden til vores datter og i givet fald på hvilke betingelser? 2) Min kone vil ikke komme til at bo i lejligheden 3) Hvad skal min kone betale i arveafgift? Lejligheden er i dag vurderet til kr. 1,4 mio. 4) Hvad betyder det i praksis, at min kone står på andelsbeviset i dag?

Vores svar fra

Jeg antager, at både din kone og svigermor bor i lejligheden, idet de ellers sædvanligvis vil have overtrådt vedtægtens bopælskrav, der kan føre til en eksklusion fra andelsboligforeningen. Hvis din kone ikke bor i lejligheden, vil jeg anbefale, at hun enten flytter ind eller straks overdrager sin halvdel til din svigermor. Nærværende forudsætter dog, at foreningen benytter standardvedtægten og at der ikke er fastsat særlige regler i forbindelse med din families erhvervelse af andelen.

Hvis foreningen benytter standardvedtægten – hvilket du bør kontrollere – kan en andelshaver overdrage andelen til sit barn eller barnebarn og jeg vil derfor mene, at jeres datter kan overtage andelen på sædvanlige vilkår, i hvilken forbindelse I selv kan aftale prisen, forudsat, at den ikke overstiger reglerne om maksimalpriser m.v. Hvis din kone ikke bor i lejligheden vil din datter skulle overtage hele andelen, jf. ovenfor om bopælskrav.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.