Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Overdragelse af andel i konkursbo

Jeg har fået tilbud om at overtage andelsbevis på en lejlighed i en Andelsforening, som i juni 2011 gik konkurs. Jeg har af andelshaver fået oplyst følgende: Jeg overtager andelsbeviset uden omkostninger, jeg står således som beboer af ejendommen og kan derfor også overtage det fremtidige lejemål når ejendommen bliver solgt. Nuværende andelshaver hæfter for den gæld der er må være i forbindelse med det oprindelige lån til at købe andelen, jeg hæfter udelukkende for de månedlige andelsomkostninger, nuværende omkring 7500 plus forbrug. Når konkursboet bliver solgt og boligerne overgår til regulært lejemål kan forventes en reducering i månedlige omkostninger, svarende til den husleje der betales i de ca 30% af beboelserne som aldrig har været solgt til andele. Nuværende andelshaver ønsker en kompensation for installation af nyt køkken og badeværelse på mellem 50 – 100.000 Kr. Det lyder jo som et fantastisk godt tilbud for mig, men er det reelt det?

Vores svar fra

Umiddelbart er det korrekt, at enhver andelshaver i tilfælde af foreningens konkurs har ret til at blive boende i ejendommen som lejer på almindelige lejelovsvilkår. Her kan lejen godt blive billigere end den tidligere boligafgift, det afhænger af flere faktorer.

Nu er der imidlertid ikke to andelsboligforeninger eller konkurssituationer der er helt ens, herunder ved jeg ikke, om den nu konkursramte forening tidligere har foreningslån med personlig hæftelse for de enkelte medlemmer. Derfor tør jeg heller ikke at svare på, om det er så godt og enkelt som du beskriver.

Herunder kan en konkursperiode trække ud i lang tid, inden ejendommen bliver solgt til anden side og lejevilkår fastsættes nærmere f.eks. om der skal indbetales depositum.

Tidligere andelshavers lån, som måtte være tinglyst i andelen, skal aflyses – og de lån skal du selvfølgelig ikke hæfte for, hvis det er det lån som du omtaler.

Hvis sælger vil have ”kompensation” for bad og køkken skal det godkendes af kurator for foreningen, da jeg ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere, om det er gangbart, hvis det lægger klart, at andelens værdi/andelskronen er negativ (det er den formentlig, hvis foreningen har en negativ egenkapital). En sådan aftale om kompensation kan have karakter af ulovlig overpris. Pas på med det.

Da kompleksiteten i overgangen fra en A/B til lejestatus er høj, bør du søge rådgivning hos en advokat, som kan gennemgå en eventuel overdragelsesaftale mellem dig og sælger sammenholdt med de foreliggende oplysninger om foreningens konkurs.

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.