Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Overdrage halvdelen af sin bolig til sambo.

En af vore andelshavere vil gerne overdrage halvdelen af sin andel til sin sambo.

De har boet sammen i ½ år.

Vores vedtægt siger:
§ 19. En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelsha­veren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

Bestyrelsen er velvillig overfor overdragelsen, men kan vi undgå at samboen skal indbetale et beløb til foreningen, som derefter sender det til andelshaveren.

Hvis det er den eneste mulighed, hvor lille et beløb kan vi acceptere. Skal vi tænke på noget med beskatning.
Andelsværdien er 2 millioner og andelene sælges til prisen.

Vores svar fra

I overdragelser mellem samlevende har bestyrelsen fortsat et ansvar for at kontrollere, at formalia overholdes i forhold til vedtægter og andelsboligforeningsloven. Herunder skal bestyrelsen godkende pris, andelshaver og kontrollere andelsboligbog for panterettigheder m.v.

Derfor kan jeg ikke anbefale, at man slækker på proceduren i sådanne sager – sammenholdt med proceduren for en normal overdragelse mellem uafhængige købere og sælgere. Bl.a. fordi at samlevende parter sagtens kan have samme behov for at se og overveje en fyldestgørende overdragelsesaftale, der forholder sig til bl.a. eksisterende lån med pant i andelen.

Jeg er dog bekendt med, at en del administratorer i praksis ikke kræver, at der sker effektiv betaling via andelsboligforeningen når der handles mellem samejere, dvs. når samejerne blot skriftligt erklærer, at der er sket effektive betaling mellem dem. Det kan dog også bero på, at nogle foreninger kan have særlige vedtægtsmæssige bestemmelser eller procedurer herom. Men reelt set siger andelsboligforeningslovens § 6, stk. 7, at overdragelsessummen skal indbetales effektivt til foreningen.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.