Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Optagelse af lån til nedsættelse af boligafgift + Valuarvurdering

 Mit første spørgsmål går på, at vi i foreningen overvejer at optage et lån til nedsættelse af boligafgiften. I den forbindelse vil vi gerne høre fordele og ulemper ved dette i forhold til, at hver enkelt andelshaver selv kan optage et privat lån og anvende til at betale boligafgiften med. Såfremt den enkelte andelshaver optager et privat lån, kan andelshaveren selv få rentefradraget, hvilket ikke er tilfældet, hvis det er foreningen, der optager lånet. Til gengæld vil andelsværdien ikke stige i værdi i samme omfang, hvis det er foreningen, der optager lånet. Dermed vil andelen sandsynligvis også være lettere at sælge, især med en lavere husleje. Alternativt kan man jo altid sælge til en lavere pris, hvis man i stedet vælger metoden, hvor andelshaveren selv optager lånet…. Hvad ser I af fordele og ulemper ved de to forskellige metoder? Det andet spørgsmål er vedrørende valuarvurdering og omkostningen herfor. Hvis ikke vedtægterne siger noget herom, og vi i øvrigt kan nå til enighed i foreningen, er der så noget, der hindrer for, at man kan fordele en større del af omkostningen for valuarvurdering ud på andelshavere, som ønsker at sælge deres andelsbolig. Det er jo umiddelbart disse andelshavere, der har den største fordel ved, at foreningen benytter sig af valuarvurderingsmetoden. Dog vil andre andelshavere, der ønsker at belåne sin andelsbolig også have bedre mulighed for det med en højere vurdering… men hvordan man evt. skal fordele valuaromkostningen herfor, må vi diskutere i foreningen. På forhånd mange tak for jeres hjælp.

Vores svar fra

Et lån til brug for nedbringelse af boligafgiften vil være at betragte som ulovlig udlodning, hvorfor andelshaverne vil blive skatte pligtige for den nedsatte boligafgift.
Det er altså ikke noget jeg vil/kan anbefale.
 
Vælger foreningen at få foretaget en valuarvurdering vil dette være en foreningsomkostning idet alle i foreningen vil have glæde af den formentlige højere vurdering.
 
Håber dette kan hjælpe jer på vej.
 
Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.