Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Opskrivning af ejendomsværdi

Generalforsamlingen i vores andelsboligforening har i 2007 lovligt på ordinær generalforsamling vedtaget, at foreningens ejendom skulle ansættes til seneste offentlige ejendomsvurdering i stedet for som tidligere til anskaffelsessum. Som en konsekvens heraf blev andelskronens værdi dobbelt så høj, og i regnskabet for 2007 blev denne stigning vist i et regneeksempel i årsregnskabet, men ejendommen var fortsat ansat til anskaffelsessummen i balancen med den konsekvens, at foreningens nettoformue er alt for lav. En deltager gjorde gældende, at konsekvensen af generalforsamlingens beslutning må være, at ejendommens opskrevne værdi også skal anføres i balancen. Det er ikke tilstrækkeligt med et regneeksempel. Når ejendommen ikke opskrives i balancen, er regnskabet ikke retvisende.

Vores svar fra

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.