Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Opløsning andelsboligforening

Nu ved jeg godt at der indtil flere gange er stillet spørgsmål omkring opløsning af en andelsboligforening, og som udgangspunkt er dette ikke muligt. Jeg vil dog alligevel på ny stille spørgsmålet, når der her, synes jeg, er en helt speciel situation. Det drejer som et nyopført byggeri, færdiggjort i 2005, bestående af fire ejendomme, med 11 lejligheder i hver. Ved igangsætningen af byggeriet bliver de enkelte købere spurgt på et indledende møde, vil man være andelshaver eller ejer. Det “mager” sig sådan at 22 ønsker at være andelshavere, og 22 ønsker at være ejere. Det betyder at man som udgangspunkt ikke kan sige andelshaverne bor i den ene ejendom og ejerne i den anden. Der kan sagtens være 8 andelshavere i den ene, og 3 i en anden. Der er stiftet både en andelsboligforening, og en ejerforening hvor andelsboligforeningen er medlem med ret til 22 stemmer. I ejerforeningen foretages der henlæggelsesbeløb til vedligeholdelse, hvilket betyder at dette ikke gavner andelsboligforeningen regnskab(andelsværdien). Iøvrigt består andelsboligforeningens regnskab alene af boligafgift og betaling af lån. Kan denne andelsbolig ophæves(reelt må det vel være en tilbageførsel) for som udgangspunkt må lejlighederne jo tidligere have været en ejerlejlighed, ellers kunne det tidligere valg vel ikke kunne være foregået?

Vores svar fra

Hvis alle andelshavere er enige kan foreningen opløses og lejlighederne blive konverteret til ejerlejligheder i stedet.
Det kræver dog professionel advokatrådgivning.
Med venlig hilsen
  
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.