Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Ophævelse af køb af andelsbolig under opførelse

Jeg retter henvendelse til jer for en bekendt som har købt en andel i ovennævnte andelsboligforening. Bygherre opfører en ejendom med 11 lejligheder, som sælges til en andelsboligforening under stiftelse. Min bekendte underskriver tegninstilbud og modtager bygherrens accept efterfølgende. Udbetaling og sikkerhedsstillelse sker overfor andelsboligforeningen under stiftelse. Det er hensigten at andelsboligforeningen skal betale bygherre, når ejendommen er færdigbygget. Selvom aflevering senest skulle ske 1/9-05 er der fortsat væsentlige mangler og min bekendte har nu valgt at ophæve købet. Mod hvem skal kravet rettet? Mod andelsboligforeningen hvortil der er betalt/stillet sikkerhed eller mod bygherren med hvem der er underskrevet tegningstilbud mv.? Andelsboligforeningen er nu stiftet. Andelsboligforeningen har stillet sig tilfreds med ikke at købesummen ikke behøves betalt før alle mangler er udbedret.

Vores svar fra

Det korrekte svar afhænger meget af hvad der er aftalt i dokumenterne bl. andet om retten til for bygherrren at udskyde afleveringsdatoen, om den efterfølgende korrespondance mellem bygherren og din bekendte, om køberens rettigheder osv. Jeg tør slet ikke på det for mig oplyste grundlag udtale mig om den eventuelle ret til at ophæve købet, men må anbefale dig og din bekendte at kontakte en advokat som vil være behjælpelig med at vurdere om der er mulighed for ophævelse, om risikoen for at skulle betale erstatning og ikke mindst om det er fornuftigt med de nugældende priser i Odenseområdet at søge at træde tilbage fra aftalen.
Advodan Odense kan du finde på nettet. De vil kunne hjælpe dig.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.